Mikrojesle se osvědčily, podpora pokračuje

Ministerstvo práce a sociálních věcí umožnilo v předchozím období vznik 72 mikrojeslí. Aktuálně byly vypsány nové výzvy v Operačním programu Zaměstnanost, celková výše alokace je 224 milionů Kč. Umožní pokračování stávajících mikrojeslí i vznik několika nových.
Mikrojesle jsou kvalitní a finančně dostupná služba určená rodičům nejmenších dětí. Jedna pečující osoba poskytuje kvalifikovanou péči dětem od šesti měsíců do čtyř let věku v kolektivu maximálně čtyř dětí. Tak je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti. Rodiče oceňují především malý kolektiv, v kterém se děti snadno adaptují, a prostředí podobající se rodině. Mikrojesle jsou nastaveny tak, aby byly finančně dostupné, v provozu jsou pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně. V praxi dochází ke sdílení míst, služeb jedněch mikrojeslí využívá až 13 rodin, průměrně se v průběhu dne a týdne na 4 kapacitních místech vystřídá 7 dětí. V předchozím období bylo podpořeno 71 projektů, v rámci nichž vzniklo 72 mikrojeslí.
Na podporu péče o nejmenší děti v mikrojeslích byly 7. ledna 2019 vyhlášeny výzvy č. 69 a 70. Z celkové částky 224 milionů korun je 200 milionů určeno pro žadatele z regionů, zbylých 24 milionů získá v rámci zvláštní výzvy hlavní město Praha. Výzva č. 69 je navíc rozdělena na dvě části, první z nich mohou o finanční podporu žádat mikrojesle, které se již účastnily pilotního ověření služby v předchozím období, do druhé se mohou přihlásit noví žadatelé z řad obcí, příspěvkových organizací obcí či neziskových organizací.
Odevzdání projektových žádostí bude probíhat v období od 21. 1. 2019 do 14. 3. 2019. Projekt je možné naplánovat maximálně na 3 roky. Pro žadatele jsou připraveny semináře v Praze a Brně, kde si ujasní podmínky výzev a seznámí se s hlavními zjištěními v rámci dosavadního pilotního ověření služby.
Pravidla nových výzev byla upravena na základě zkušeností získaných v rámci systémového projektu MPSV. Odborné garantky navštívily 100 % mikrojeslí, kde provedly polostrukturované rozhovory se zřizovateli i pečujícími osobami ohledně celkového nastavení a kvality služby. V dotazníkovém šetření rodiče vyjádřili spokojenost se službou.
Při výběru z více možností byla nejčastějším důvodem pro volbu mikrojeslí místní dostupnost, jako nejdůležitějším důvodem ke spokojenosti s mikrojeslemi byla možnost: „Toto zařízení nabízí kvalitnější péči než ostatní.“
„Jsem velmi ráda, že se podařilo zajistit podporu pro pokračování provozu zařízení, která se osvědčila. Rodiče využívající jejich služeb se tak nedostanou do svízelné situace, jak najít vhodnou alternativu, v řadě míst navíc není k dispozici žádná jiná dostupná služba péče o nejmenší děti. Věřím, že se nám podaří mikrojesle legislativně ukotvit spolu s dětskými skupinami a připravit systém financování ze státního rozpočtu tak, aby po pilotním ověření mohly mikrojesle pokračovat dále. Naší prioritou je, aby rodiče, kteří si přejí sladit zaměstnání s rodinným životem, nemuseli překonávat často neřešitelné překážky, aby mít dítě nebylo pro nikoho handicapem,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Více informací o vyhlášených výzvách najdete na www.esfcr.cz, o pilotním ověření služby na mikrojesle.mpsv.cz. (9.1.2019)