Mikromodulární reaktory navržené pro Idaho a Illinois

Společnost Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) navrhuje do roku 2026 nasadit svůj Micro Modular Reactor (MMR) v lokalitách v Idaho a Illinois prostřednictvím partnerství s Idaho National Laboratory (INL) a University of Illinois v Urbana-Champaign (UIUC).
Návrhy jsou součástí demonstračního programu pokročilých reaktorů amerického ministerstva energetiky, jehož cílem je urychlit demonstraci pokročilých reaktorů prostřednictvím partnerství sdílených nákladů s americkým průmyslem.
University of Illinois plánuje předvést jeden MMR, který bude provozován jako tréninkový, výzkumný a testovací reaktor, a také částečně obnoví energii ze stávající uhelné elektrárny, která bude poskytovat bezuhlíkové dálkové vytápění a energii pro UIUC kampus. Navrhovaná mikroreaktorová elektrárna - energetický systém MMR – v laboratoři INL by byla použita k předvedení integrovaných energetických systémů s obnovitelnými zdroji a dalšími technologiemi čisté energie v INL.
MMR je malý vysokoteplotní plynem chlazený reaktor generující 15 nebo 30 MW (tepelný), využívající patentované palivo USMC FCM TRISO (plně keramické mikroenkapsulované, tristrukturální izotropní). Štěpnou reakcí vzniklé teplo se přenáší do akumulační jednotky s roztavenou silí, která odděluje jaderný systém od systému přeměny energie. Energetický systém MMR lze použít jako samostatnou elektrárnu nebo jako součást mikrosítí, které zahrnují přerušované obnovitelné zdroje, jako je sluneční nebo větrná energie, nebo k zajištění procesního tepla pro společné průmyslové aplikace nebo výrobu vodíku.
Obr. Energetický systém MMR
Zdroj: WNN (16.10.2020)