Miliarda byla jen první krok

Pardubický výrobce výbušnin Explosia dosáhla v roce 2017 poprvé ve své novodobé historii obratu jedné miliardy korun. Velkou měrou k tomuto úspěchu přispěla produkce celospalitelných hnacích náplní, která zatím mířila za hranice České republiky. Explosia ovšem deklaruje, že rozhodně nedosáhla hranic svých možností, a hodlá využít boomu, který ve vyzbrojování armád v posledních letech jede naplno.
Explosia v současné době vyrábí již druhou generaci modulových hnacích náplní pod názvem 155mm BMCS (Bi-Modular Charge System). První generace byla v letech 2002-2003 úspěšně zavedena do armády Slovenské republiky. Druhá generace zamířila do armád, které jsou součástí NATO, v průběhu let 2014-2018. „I díky tomu se Explosia přehoupla přes jednu miliardu obratu, k čemuž přispěla také výstavba centra pro vývoj, výzkum a modernizaci výroby spalitelných muničních dílů ve výši sto milionů korun,“ vysvětluje generální ředitel Explosia, a.s, Ing. Josef Tichý, CSc. Akciová společnost vlastněná ze sta procent státem se tak může hrdě hlásit k tomu, že i ona je součástí omezené skupiny světových výrobců, která je schopná produkovat celospalitelné hnací náplně pro kanónové houfnice ráže 155 mm s hlavněmi délky 39, 45 a zejména 52 kalibrů.
Celospalitelné moduly jsou hnací náplně, určené pro kanónové houfnice, jejichž účelem je ve většině případů nepřímá střelba na plošné cíle. Podle toho, na jakou vzdálenost se má střílet, tolik se použije modulů. Historicky se pro prachové náplně využívaly kovové nábojnice, které tvořily ne nepodstatnou část nevyužitelné hmotnosti. Celospalitelný systém tak nejen umožňuje využití celkové hmotnosti pro dodání energie k výstřelu, ale po výstřelu se komora může ihned nabíjet další střelou a není třeba čekat na odstranění zbylé nábojnice.
Při vývoji i výrobě BMCS společnost Explosia úzce spolupracuje s výrobci munice (ZVS Holding) i celých zbraňových systémů (Konštrukta Defence) a to tak, aby v maximální možné míře plnila požadavky uživatelů. „Mezi hlavní výhody v současné době vyráběných modulových hnacích náplní patří samotný celospalitelný plášť, který je zároveň voděodolný a také šetrný k hlavni,“ popisuje generální ředitel Tichý. Teplotní rozsah použití se pohybuje od -50 do +63 stupňů Celsia.  Samotné nabíjení je možné jak manuálně, tak automaticky a moduly jsou v souladu s JBMoU, tzv. balistickou úmluvou. V současné době pracuje Explosia spolu se svým Výzkumným ústavem průmyslové chemie na vylepšení z hlediska balení a logistiky, kdy by se v budoucnu měly objevit nové obaly BMCS i nové transportní a skladové obaly.
Rozvoj moderních zbraňových systémů s sebou přináší i značné nároky na rozvoj odpovídající munice, jež tyto systémy využívají. Zvyšují se požadavky na rychlost, přesnost a účinnost palby. V tomto ohledu nejsou výjimkou ani moderní samohybné houfnice ráže 155 mm a právě tady může Explosia využít schopností, vědomostí a zkušeností svých odborníků. Cílem společnosti je dojednat prodej například do Asie a na Blízký východ, ale především do zemí NATO. Významným záměrem je také prosazení se na domácím trhu. Ať už Armáda ČR vybere pro své budoucí potřeby jakoukoliv zbraň, BCMS je možno upravit tak, aby byly kompletně kompatibilní. Výběrem české společnosti, navíc ve vlastnictví státu, by došlo nejen k podpoře českého obranného průmyslu, ale také k možnosti přímé kontroly kvality zástupci Úř OSK SOJ.
Josef Tichý uzavírá: „Naše společnost je plně připravena nejen na realizaci zakázek pro zahraniční armády, ale také pro tu českou. Jsme připraveni investovat nemalé finanční prostředky do modernizace samotného vývoje a produkce celospalitelných modulů. Jestliže se nacházíme uprostřed boomu poptávek po velkorážové munici, hlavně ráže 155 mm,  je potřeba ho využít v maximálním možném rozsahu, protože na další podobnou možnost můžeme čekat několik desítek let.“