Milujte své sousedy - i když jsou hluční

Téměř pětina (18,3 %) obyvatel Evropské unie (EU) uvedla, že v roce 2018 trpěla hlukem přicházejícím od jejich sousedů nebo z ulice. Není překvapivé, že tento podíl je více než dvakrát vyšší u lidí žijících ve městech (24,1 %) než u osob ve venkovských oblastech (11,0 %).
Podíl těch, kteří uvedli, že měli problémy s okolním hlukem, měl tendenci klesat v souladu s počtem osob v domácnosti. Zatímco téměř 21,8 % svobodných osob prohlašovalo, že je tímto typem hluku vyrušováno, hluk ovlivnil 18,7 % domácností se dvěma dospělými a pouze 16,2 % těchto domácností tvořených z tří a více dospělých. Podobně bylo postiženo více domácností bez závislých dětí (19,0 %) než domácností se závislými dětmi (17,2 %).
Podíl osob protestujících proti hluku je vyšší u svobodných osob mladších 65 let (26,6 %) než u osob starších 65 let (15,7 %).
1 ze 4 trpí okolním hlukem na Maltě, v Německu a Nizozemsku
Ve všech členských státech EU v roce 2018 uvedla více než čtvrtina obyvatelstva problémy s hlukem svých sousedů nebo ulice na Maltě (28,2 %), Německu (27,8 %) a Nizozemsku (27,1 %). Další v žebříčku byli lidé žijící v Portugalsku (23,0 %), Rumunsku (20,1 %), ve Spojeném království (19,8 %), na Kypru (19,6 %), v Řecku a Lucembursku (oba 19, 3%). V České republice to uvedlo 14,6 % obyvatel.
Na opačném konci škály byl nejnižší podíl zaznamenán v Chorvatsku (8,0 %), před Maďarskem (8,5 %), Estonsku (8,6 %), Irsku (9,4 %) a Bulharsku (9,4 %).
Zdroj Eurostat (3.1.2020)