Mimořádná kontrolní akce půjčoven sportovního vybavení na jihu Čech

Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny uskutečnila mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na půjčovny kol, koloběžek a sportovního vybavení. Kontroly byly provedeny v turistických lokalitách na Lipensku a v Třeboni. Celkem bylo provedeno 11 kontrol a ve 4 případech bylo zjištěno porušení zákona o ochraně spotřebitele.
Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny provedla mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na půjčovny kol, koloběžek a sportovního vybavení. Celkem uskutečnila 11 kontrol a ve 4 případech zjistila nedodržení zákona o ochraně spotřebitele. Vždy se jednalo o porušení, kdy obchodník neinformoval spotřebitele o cenách nabízených služeb. V jednom případě nebyl navíc na žádost spotřebitele vydán doklad o poskytnuté službě se stanovenými náležitostmi. Inspektoři ve čtyřech případech také zkontrolovali cyklistické helmy, které by měly splňovat požadavky na osobní ochranné prostředky (nařízení vlády č. 21/2003 Sb) a další technické normy (ČSN EN 1078+A1). Porušení platné legislativy zjištěno v těchto případech nebylo. Inspektoři ČOI uložili kontrolovaným osobám přímo na místě pokuty v celkové výši Kč 4 000 Kč. (15.6.2018)