Mince

 

Nejstarším kovovým platidlem byly kovové pruty opatřené vyraženou značkou, jako zárukou jakosti a váhy. První mince se objevují v starém Řecku, jsou lité a okrouhlé. Později se objevují mince ražené; nejstarší známé ruční razidlo je z počátku 5. stol. př. Kr. M. vroubkované na okraji se objevují v Římě koncem 2. století př. Kr. Až do počátku novověku se razí m. jen ručně na kovadlině razidlem a kladivem. Razidlo k přesnému ražení navrhl poč. 16. století Leonardo da Vinci. R. 1552 sestr. Francouz A. Brulier válcovací zařízení k válcování slitků mincovních. R. 1617 sestrojil mincovní mistr pařížské mincovny Briot válcové razidlo (mince se protáhla mezi válci, na jejichž obvodu byl vyražen obraz jednak rubu, jednak líce mince). Vroubkovací stroj na vroubkování mincí sestrojil r. 1685 franc. inženýr Castaing. Přesné seřizovací razicí zařízení sestrojil v 80. letech 18. století J. P. Droz. Tohoto zařízení užívali v továrně na lokomotivy Boulton a Watt k ražení mincí parním pohonem. Razicí stroj sestrojil r. 1817 něm. konstr. Uhlhorn.