Minerálky umělé

 

Na možnost vyráběti umělé m. poukázal r. 1572 L. Thurnyser z Berlína. Kdo je začal vyrábět a kdy, není bezpečně známo, ale v 2. pol. 17. století byly již známy. Jako původci různých minerálek se uvádějí F. Hoffmann z Halle (1735), G. F. Venel z Montpellieru (1755), angl. chemik J. Pristley (1772). Domácí přístroj na výrobu minerálek sestrojil r. 1832 F. C. Bakewell.