Ministerstvo financí k prominutí DPH na ochranné pomůcky

Ministerstvo financí se rozhodlo nepřistoupit k dalšímu prodloužení prominutí DPH u filtračních polomasek a respirátorů třídy ochrany FFP2 a vyšší, které tak skončí dne 31. 12. 2021. Původně se jednalo o opatření, které reagovalo především na malou nabídku tohoto zboží na trhu v období, kdy byla postupně zaváděna povinnost nosit respirátory namísto roušek a nedostatečná nabídka respirátorů na trhu mohla vyvolat skokový nárůst cen. V současnosti se již nacházíme v situaci, kdy je nabídka na českém trhu dostatečná a výrobní kapacity jsou poptávce přizpůsobeny, tedy nehrozí riziko skokových nárůstů cen způsobených příkladně spekulativními obchody. Proto již není důvodné prodlužovat toto opatření a setrvávat tak v rozporu s právem Evropské unie, byť ze strany EU v této věci dosud nebyl učiněn žádný konkrétní akt. Nákladnost prominutí daně se na veřejných rozpočtech podepsala částkou přibližně 1,1 mld. Kč, tedy přibližně 0,1 mld. Kč měsíčně. (23.12.2021)