Ministerstvo financí zvítězilo ve sporu s Viktoriagruppe

Ministerstvo financí zvítězilo v mezinárodním sporu s insolvenčním správcem zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe. Odvolací soud v Mnichově ve svém rozsudku potvrdil, že insolvenční správce musí postavení České republiky respektovat. Daňové pohledávky českých daňových orgánů budou spláceny přednostně. Česko bude i nadále v rámci insolvenčního řízení vystupovat jako zajištěný věřitel.
„Tato mezinárodní kauza je velmi komplikovaná, protože samotné insolvenční řízení probíhá v Německu a řídí se německým právem. Viktoriagruppe ale měla majetek a dluhy na daních i v České republice, které se řídí naším právem. Místo vedení zjevně bezúspěšných sporů bychom uvítali, kdyby insolvenční správce efektivně a hospodárně směřoval k ukončení insolvenčního řízení,“ uvedl Ondřej Landa, náměstek ministryně financí pro řízení sekce právní a majetek státu.
Vrchní zemský soud v Mnichově potvrdil prvoinstanční rozsudek z dubna letošního roku. Ten se ztotožnil s názorem Ministerstva financí, že německý soud nemůže rozhodovat o zástavách, které byly zřízeny českými správními orgány na území České republiky. Takový zásah by byl v rozporu s principem imunity státu v mezinárodním právu a narušoval by suverénní výkon moci na českém území.
Společnost Viktoriagruppe vyhlásila bankrot v roce 2014. Před jejím úpadkem česká finanční a celní správa zajistila své pohledávky na zaplacení daní zástavami na nemovitostech, které měla tato společnost v České republice. Správce tyto zástavy zpochybnil a obrátil se na Zemský soud v Mnichově, který měl podle žaloby nařídit, aby české zástavy vymazala. (18.10.2019)