Ministerstvo obrany a Vojenský opravárenský podnik podepsali Memorandum o spolupráci na projektu pořízení pásových bojových vozidel pěchoty

Ministr obrany Lubomír Metnar a ředitel Vojenského opravárenského podniku Šenov u Nového Jičína Marek Špok podepsali 30. 1. Memorandum o spolupráci při projektu na nákup pásového bojového vozidla pěchoty.
„Nákup BVP je největším modernizačním projektem v historii Armády ČR a na zakázce pracuje speciálně zřízené projektové oddělení,“ zdůraznil ministr obrany s tím, že cílem dnešního podpisu memoranda je nastavení a koordinace spolupráce s Vojenským opravárenským podnikem a co největší možné zapojení domácího obranného průmyslu.“ To je určitý standard, kterým chceme jít při realizaci projektů v rámci modernizace Armády ČR,“ dodal Lubomír Metnar.
Memorandum představuje platformu pro spolupráci ministerstva a státního podniku na tomto projektu s cílem v maximální možné míře přenést výrobu pásových bojových vozidel pěchoty (PBVP) na Vojenský opravárenský podnik (VOP), který by také měl zajistit celý jejich životní cyklus, především záruční i mimozáruční opravy a údržbu, případně vývoj garantující plnou funkčnost a bojeschopnost vozidla po celou dobu jeho životnosti.
„Jedná se o další z významných milníků naší více než sedmdesátileté historie, kdy od počátků pracujeme a sloužíme státu a Armádě ČR,“ uvedl ředitel VOP. Podle něj je podnik připraven projekt zvládnout jak po stránce lidských zdrojů, tak výrobní. Důležité je i to, že projekt přinese perspektivu a stabilitu pro zaměstnance státního podniku. „Tito zaměstnanci v minulosti zvládli modernizaci tanků, výrobu Pandurů, servis a údržbu pozemní vojenské techniky. Věřím, že do budoucna budeme pokračovat v nastaveném trendu," doplnil Marek Špok.
VOP bude v roli systémového integrátora českého obranného průmyslu jednat s možnými dodavateli, uzavře s každým z nich smlouvu o smlouvě budoucí a bude usilovat o maximální přenos technologie a know-how jak od dodavatelů, tak od subdodavatelů.
MO bude jednat s možnými dodavateli o pořízení licence pro území ČR pro výrobu a autorizovaný servis vozidel. Po registraci akce na Ministerstvu financí MO osloví s výzvou k projevení předběžného zájmu o plnění veřejné zakázky následující možné dodavatele: BAE Systems (Švédsko), General Dynamics European Land Systems (Španělsko), PSM Projekt System & Management GmbH (Německo) a Rheinmetall Landsysteme GmbH (Německo).
V zájmu co nejefektivnější koordinace jednání vznikne řídící výbor veřejné zakázky PBVP, který bude složen ze zástupců Ministerstva obrany a státního podniku VOP.
Cílem projektu je přezbrojit 7. brigádní úkolové uskupení na moderní typ pásového bojového vozidla a tím zabezpečit zvýšení operačních schopností pozemních sil české armády a splnění úkolů při obraně státu i aliančních závazků. (30.1.2019)
Ilustrační foto: Bojové vozidlo pěchoty 2