Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo unikátní ročenku Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2017

Jednotlivá odvětví zpracovatelského průmyslu ČR, jejich vývoj a zároveň výsledky průmyslových firem působících na území ČR. To vše najdou zájemci v aktuální publikaci „Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2017.“ Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Českým statistickým úřadem a odbornými asociacemi a svazy vydalo tuto klíčovou ročenku již po jedenadvacáté.
„Panorama je elementární základnou pro sledování konkurenceschopnosti odvětví s možností predikovat další vývoj. Jedinečná je publikace tím, že data za zpracovatelská odvětví uvádí až do oborové struktury a je tak velkým přínosem a významným zdrojem informací,“ říká náměstek ministryně pro řízení sekce technologií 4.0 Petr Očko a dodává: „Jiný takto podrobně strukturovaný materiál u nás neexistuje.“
Panorama ukazuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu je institucí, která profesionálně analyzuje a zachytává současné trendy a staví na nich své další strategické kroky. Publikace slouží široké odborné veřejnosti u nás i v zahraničí a zároveň umožňuje prezentovat úspěchy jednotlivých odvětví v mezinárodním měřítku.
Publikace je zpracována podle členění klasifikace činností CZ-NACE a klasifikace zahraničního obchodu s komoditami CZ-CPA. Má za cíl poskytnout čtenáři celkový pohled na aktuální situaci a úroveň odvětví i jejich oborů. Zachycuje vývoj v letech 2008 - 2017.
Bližší informace naleznete na těchto odkazech: https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/panorama-zpracovatelskeho-prumyslu/panorama-zpracovatelskeho-prumyslu-cr-2017--240172/ (20.9.2018)