Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo čtvrtletní Analýzu vývoje ekonomiky ČR

Podle aktuálně vydané čtvrtletní zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu „Analýza vývoje ekonomiky ČR – duben 2019“ narazilo české hospodářství na hranice svých možností. Růst HDP v loňském roce zpomalil na 3 % z 4,4 % v roce 2017 vlivem nedostatku pracovních a výrobních kapacit i rostoucích nejistot přicházejících z vnějšího prostředí. Pro rok 2019 očekáváme nižší růst HDP.
Stejně jako vloni, jeho nositelem by měla být výhradně domácí poptávka. Zpomalení tempa růstu ekonomiky se ve výhledu postupně odrazí i ve zmírnění tlaku na straně poptávky po pracovní síle. Rizikem zůstává zejména eskalace ochranářských opatření v mezinárodním obchodě, dosud nevyjasněná otázka brexitu a zpomalení klíčového obchodního partnera - Německa.
Z detailní analýzy oblastí klíčových z pohledu MPO vyplývá, že zatímco průmysl a zahraniční obchod v roce 2018 zpomalily svoji růstovou dynamiku, stavebnictví ji zrychlilo. Pokračující zpomalení v průmyslu předznamenávají i slábnoucí nové objednávky a zhoršující se nálada mezi nákupními manažery.
Ačkoli objem vývozu i dovozu dosáhl v roce 2018 rekordních hodnot, tempa jejich růstu klesla. Slabší kurz koruny nedokázal přebít výpadek v zahraniční poptávce, což vedlo k nižšímu růstu tuzemských exportů. Přes snahu o diverzifikaci českých vývozů došlo k dalšímu zvýšení podílu EU zemí na celkových tuzemských vývozech na 84 %.
Zatímco obchod se stroji a dopravními zařízeními i v loňském roce generoval největší přebytek obchodní bilance, obchod s high-tech zbožím zůstal v přibližně stejně vysokém deficitu jako v roce 2017. Ukazuje se, že ČR nedisponuje širší základnou vysoce technologicky vyspělých podniků, které se nachází v rámci globálního hodnotového řetězce ve více ziskové předprodukční (výzkum, vývoj) nebo po-produkční fázi (marketing, finální prodej výrobků) a pro svoji výrobu a export musí velké množství high-tech subdodávek dovážet.
Maloobchodní tržby v roce 2018 rovněž zpomalily tempo svého růstu; spotřeba domácností přesto zůstává stabilním zdrojem domácí poptávky. K růstu nákupů přispívá hlavně vysoká spotřebitelská důvěra podporovaná rekordní zaměstnaností a solidním růstem mezd. Nákupy prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby jsou přitom nejdynamičtěji rostoucím odvětvím v maloobchodě a tržby zde dosahují dlouhodobě dvouciferných temp růstu. Hlavním důvodem tohoto vývoje je rostoucí počet domácností s připojením k internetu, široká nabídka sortimentu, dobrá dostupnost prodávaného zboží, rychlost prodeje, časová úspora a pohodlí při nákupu z domova. (11.4.2019)