Ministerstvo zdravotnictví se poprvé otevřelo veřejnosti, na prohlídku přišlo více než 800 návštěvníků

Historicky první Den otevřených dveří Ministerstva zdravotnictví přilákal v 27. října 2018 přes 800 návštěvníků, kteří absolvovali komentované prohlídky a bohatý doprovodný program. „Ačkoliv byla v sobotu při příležitosti 100 let republiky celá řada zajímavých akcí, jsem velmi rád, že si více než osm set návštěvníků našlo ve svém programu čas i na naše ministerstvo. Veřejnost tak měla poprvé v historii možnost podívat se do prostor, kde se psala a stále píše historie našeho zdravotnictví,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který se společně se svými náměstky Romanem Prymulou, Radkem Policarem a Evou Gottvaldovou účastnil celého programu a osobně veřejnost provedl svou kanceláří.
Akce byla součástí oslav 100. výročí vzniku Československa. Program zahrnoval zhruba 90 minutové prohlídky historické budovy ministerstva s výkladem. Návštěvníci měli možnost nahlédnout například kanceláře ministra a jeho náměstků, do původního ministerského bytu, velké zasedací místnosti nebo protiatomového bunkru ze 70. let minulého století. Prohlídky byly proloženy krátkými prezentacemi o agendě ministerstva a jeho přímo řízených organizací. Lidé se tak dozvěděli o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Státního zdravotního ústavu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Nechyběly ani základní informace o první pomoci, které každé skupince předali mladí zdravotničtí záchranáři formou scénky. Na závěr mohli návštěvníci absolvovat vyšetření zraku, znamének, měření tlaku či hladiny cukru v krvi, a to na stáncích Všeobecné fakultní nemocnice, Nemocnice Na Bulovce a Nemocnice Královské Vinohrady. Mezi nemocnicemi byly také informační stánky pacientských organizací a Národního registru dárců dřeně. (28.10.2018)