Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový portál zdravotnické techniky

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový internetový portál zdravotnické techniky nemocnic, který připravilo ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Na adrese https://ztnemocnice.uzis.cz/ pacienti naleznou přehlednou mapu jednotlivých kategorií přístrojů a informace o jejich dostupnosti. „Doposud nikdo nevěděl, kde se jaká zdravotnická technika nachází. My jsme ji za posledních několik měsíců zmapovali a nabízíme pacientům její ucelený přehled. Pacient si tak může sám z pohodlí domova vyhledat, jaká nejbližší nemocnice od jeho bydliště má přístroj, který potřebuje pro své vyšetření,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 
Nový portál poskytuje veřejnosti ucelený přehled o výskytu zdravotnické přístrojové techniky v nemocnicích akutní péče na území ČR. Uživatelé si jeho prostřednictvím mohou zobrazit mapu přístrojů podle vybraného poskytovatele, kategorie přístroje, regionu nebo podle dostupnosti k bydlišti pacienta. „Kromě toho, že je to jeden z dalších významných kroků směrem k větší transparentnosti zdravotnictví, především tím usnadňujeme přístup k přístrojům stovkám pacientů,“ doplnil ministr Adam Vojtěch.
V současné době mapa zobrazuje celkem 14 857 přístrojů u 206 poskytovatelů zdravotních služeb, kteří dali ke zveřejnění těchto dat souhlas, ve 14 krajích ČR. „Tak, jak nám budou jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb dávat souhlas se zveřejněním informací, budeme postupně přidávat další přístroje,“ vysvětlil Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
Mapa zdravotnické techniky je funkčně propojena s Národním registrem poskytovatelů zdravotních služeb (NR-PZS) https://nrpzs.uzis.cz/, který poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v ČR, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace. Plně funkční NR-PZS registruje změny v síti poskytovatelů (například změny dané rozhodnutím krajských úřadů). Zaručuje tak aktuálnost mapy zdravotnické techniky, která přiřazuje přístroje k aktivním poskytovatelům zdravotních služeb. (7.9.2018)