Ministerstvo zemědělství po třech letech dokázalo prosadit schválení českých podniků pro export vepřového masa do Hongkongu

Po tříletém usilovném jednání a závěrečné inspekci v českých provozovnách vydalo hongkongské Centrum pro potravinovou bezpečnost dne 4. listopadu 2019 souhlas s dovozem českého chlazeného a zmrazeného vepřového masa do tohoto městského státu. Souhlas se týká dovozu jatečných upravených těl, jejich částí a vnitřností bez množstevního omezení.
Tzv. dovozní protokol byl vydán pro tři české provozovny. Tomu předcházela výměna příslušných dokumentů a především inspekční prohlídka hongkongských specialistů v České republice v květnu 2019, kterou organizovalo Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa a v rámci které si inspektoři z Hongkongu prohlédli jak vybrané farmy, tak i jatka a laboratoře související s vývozem vepřového masa.
Udělení souhlasu a dovoz masa podléhá řadě podmínek, které stanovila hongkongská strana. Místní dovozce musí předem získat dovozní licenci z Úřadu pro dovozní licence, příslušné úřady musí mít k dispozici seznam distributorů a prodejců českého vepřového masa na místním trhu, byly stanoveny podmínky přepravy v chladírenských kontejnerech nebo podmínky tranzitu přes třetí zemi. Česká strana současně musí pravidelně informovat partnera o výskytu souvisejících nemocí a podávat pravidelně každý rok zprávy o veterinární a s vývozem masa související situaci. V této chvíli se jedná o zkušební dodávku českého vepřového masa, kdy první tři zásilky budou podrobeny důkladnějším kontrolám. (13.11.2019)