Ministr Havlíček odvolal ředitele DIAMO Rychtaříka

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček 27. 5. s okamžitou účinností odvolal z funkce ředitele státního podniku DIAMO Tomáše Rychtaříka a zároveň se rozhodl do této funkce dočasně jmenovat Jiřího Ježe.
„Rozhodl jsem se jmenovat pana Jiřího Ježe na pozici ředitele jako zkušeného manažera, který tuto funkci v DIAMU již dříve téměř 14 let zastával, a to na dobu nezbytně nutnou. Dostane tak dostatečný prostor k tomu, aby mohl podnik provést hloubkovým auditem hospodaření, který jsem dnes zároveň nařídil.  Pan Jež má moji plnou důvěru a očekávám, že kroky podniknuté pod jeho vedením přispějí k zefektivnění činnosti tohoto klíčového podniku. Podotýkám, že DIAMO hospodaří s veřejnými prostředky v řádu miliard korun a zaměstnává přes dva tisíce zaměstnanců, jejichž hlavní náplní je zahlazování následků hornické činnosti," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Ministr Havlíček dále doplnil, že jedním z důvodů odvolání ředitele Rychtaříka byla skutečnost, že podepsal Smlouvu o dílo "Sanace kontaminovaného území Trojice" v celkové hodnotě přes 856 mil. korun bez DPH, a to hned 2. května 2019 – tedy den po nástupu nového ministra do funkce, aniž by ho přitom jakkoli informoval. Ředitel Rychtařík navíc o samotném podpisu takto významné veřejné zakázky, k jejímuž průběhu se již dříve kriticky vyjadřoval např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ministerstvo financí nebo primátor Ostravy, neinformoval ani předsedu dozorčí rady státního podniku DIAMO.
„Pokládám tento krok pana bývalého ředitele Rychtaříka za vážné manažerské pochybení. Tím, že mě, ale hlavně ani předsedu dozorčí rady, o svém úmyslu podepsat takto významný kontrakt za více než 856 mil. Kč bez DPH neinformoval, mi ani žádnou jinou možnost nedal. Tento postup považuji za naprosto nepřijatelný. Nicméně otazníky ve mně vyvolávají i některé další kroky státního podniku DIAMO, a proto jsem navíc rozhodl o provedení důkladného auditu. Kontrolní tým sestavený z manažerů MPO bude mít za úkol prověřit aktuální stav hospodaření v DIAMU a také v další resortní organizaci, kterou je Správa úložišť radioaktivních odpadů," uzavřel ministr Havlíček a dodal: „Pod MPO spadá více jak dvacítka organizací, které spravují majetek v řádech desítek miliard korun a zaměstnávají přes pět tisíc pracovníků. Jasně jsem před mým nástupem sdělil, že budu věnovat jejich hospodaření velkou pozornost, budu chtít vidět klíčové smlouvy, strukturu všech výdajů, zaměřím se na veřejné zakázky i způsob nakládání s majetkem." (27.5.2019)