Ministr obrany Lubomír Metnar informoval vládu o nákupu BVP, vozidel TITUS, ručních palných zbraní a radarů MADR

Ministr obrany Lubomír Metnar informoval 17. prosince vládu České republiky informaci o třech veřejných zakázkách. Všechny se týkají pořízení nové techniky pro pozemní síly a povedou k výraznému vylepšení jejich schopností.
Jedná se o nákup 210 pásových bojových vozidel pěchoty v různých modifikacích, pořízení 62 kolových obrněných vozidel na podvozkové platformě TITUS 6x6 včetně kompletní servisní podpory a v neposlední řadě jde o nákup ručních palných zbraní, především pistolí a útočných pušek.
Posilování bezpečnosti je prioritou vlády
„Prioritou mou i této vlády je neustále posilovat bezpečnost a obranyschopnost České republiky. To zajistí jedině dotažení důležitých vyzbrojovacích projektů a mezi ně ty dnes předkládané bezesporu patří. Pořízení nových bojových vozidel pěchoty je největší modernizační projekt v historii AČR,“ komentoval ministr obrany Lubomír Metnar trojici projektů o souhrnné předpokládané hodnotě přesahující 50 miliard Kč bez DPH.
V případě nákupu bojových vozidel pěchoty se jedná o kompletní výměnu zastaralých BVP ruské výroby ještě z osmdesátých let. Bude pořízeno 210 vozidel v sedmi různých variantách (kromě základního ještě velitelské, průzkumné, dělostřelecká pozorovatelna, ženijní, vyprošťovací a zdravotnické). Předpokládaná hodnota zakázky bez životního cyklu a případné opce činí 42,7 mld. Kč bez DPH.
Modernizace je nezbytná
„Modernizace armády je nezbytná a patří od začátku mezi naše priority,“ uvedl náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata. „Bojové vozidlo pěchoty je klíčový projekt, který určí moderní ráz armády na desítky let dopředu a zajistí techniku, která odpovídá 21. století. Jsme ovšem teprve na začátku dlouhého procesu, který je nutné dotáhnout do konce.“
Po informaci vládě bude následovat oficiální oslovení 4 vybraných výrobců, aby předložili nabídky. V srpnu 2019 by mělo dojít k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem a vozidla pak budou dodána v letech 2020 až 2025. Resort MO počítá s tím, že budou AČR sloužit minimálně 30 let.
62 obrněných vozidel TITUS (42 velitelsko-štábních a spojovacích vozidel a 20 vozidel tzv. MKPP - místo koordinace palebné podpory) dodá společnost Eldis. Předpokládaná hodnota činí 5,52 mld. Kč (bez DPH), včetně pětileté servisní podpory. Smlouva bude uzavřena do dubna 2019 a dodávky proběhnou v letech 2020 až 2025.
Vozidla TITUS
Nákup vozidel TITUS projednala vláda poprvé v minulém roce. Předkládána je znovu kvůli změně dodavatele, kterým bude pardubická společnost Eldis, výhradní držitel licence na výrobu vozidel v ČR a držitel platné bezpečnostní prověrky.
Ruční palné zbraně, tedy útočné pušky a pistole, dodá Česká zbrojovka Uherský Brod. Do konce března 2019 bude uzavřena rámcová dohoda o předpokládané hodnotě 2,1 mld. Kč bez DPH. Při maximálním plnění bude resort MO moci pořídit až 14 tisíc útočných pušek a 20 tisíc pistolí. Zakázka navazuje na smlouvy z let 2010-16, kdy bylo pořízeno skoro 40 tisíc ručních zbraní stejného výrobce.
„Předložené zakázky spojuje také významné zapojení domácího obranného průmyslu, další z priorit současné vlády. Firma Eldis je z Pardubic, Česká zbrojovka z Uherského Brodu. Velké zapojení české strany vyžadujeme i u nových BVP, chceme pro státní podnik VOP licenci na jejich výrobu, servis i modernizaci. České firmy chceme a musíme zapojovat do armádních akvizic v maximální možné míře,“ sdělil ministr obrany Metnar.
  •  
Ministr Lubomír Metnar  dále informoval vládu o veřejné zakázce na nákup 8 mobilních radiolokátorů MADR středního dosahu. Veřejná zakázka bude realizována prostřednictvím výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo obrany osloví napřímo izraelskou vládu.
„Dosavadní mnohaměsíční průběh zakázky provázely opakující se spekulace a pochybnosti. Ty nevyvrátila ani mnou zřízená nezávislá komise. Proto jsem se rozhodl dosavadní zadávací zřízení zrušit. Naše armáda ale nutně nové mobilní radiolokátory potřebuje, bez nich nebudeme schopni efektivně zabezpečit přehled o situaci ve vzdušném prostoru nad ČR. Proto jsem navrhl vládě nejrychlejší možný postup, tedy přímý nákup MADR od izraelské vlády,“ sdělil ministr Lubomír Metnar.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2,9 mld. Kč bez DPH. Smlouva bude podepsána v polovině příštího roku. První radar dostane Armáda České republiky do výzbroje do 22 měsíců od podpisu smlouvy.
Mobilní radiolokátory MADR zajistí AČR přehled o vzdušné situaci v malých výškách od 100 do 3000 metrů, tedy v prostoru, který je v národní odpovědnosti ČR. Monitoring ve výšce nad 3000 metrů je v odpovědnosti NATO. Armáda v radiolokátorech MADR získá jeden z nejmodernějších existujících systémů. Stávající přístroje sovětské výroby mají až třikrát překročenou technickou životnost, jejich údržba stojí ročně desítky milionů korun, a komplikuje se tím plnění operačních úkolů dle standardů NATO. (21.12.2018)