Ministr práce a sociálních věcí představil své priority

Nový ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál 2. 7. představil svůj okruh nejbližších spolupracovníků a důležité priority, které hodlá v úřadu naplňovat. Post náměstka člena vlády bude zastávat Tomáš Martinec. Mezi jeho hlavní agendu bude patřit sekce IT, rozpočet a evropské fondy. Druhým
náměstkem se stal Robin Povšík. Ten bude zodpovídat do nástupu Jiřího Vaňáska za zaměstnanost a nepojistné sociální dávky. Vaňásek již na MPSV v rámci této agendy působil, má tak potřebné zkušenosti a patří mezi uznávané odborníky.
„Byl bych rád, aby na všechny další volné pozice byla vyhlášena řádná výběrová řízení, a v co nejkratší době jsme vybrali nejbližší spolupracovníky,“ uvedl ministr Krčál.
Mezi dalšími důležitými kroky, které ministerstvo přes léto připraví, jsou „seniorské a prorodinné balíčky“. Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit z 220 tisíc korun na 300 tisíc. Stanovit by se měla i pravidla pro zvyšování minimální mzdy, aby její růst byl více předvídatelný. „Kromě toho bude v prorodinném balíčku i příprava financování dětských skupin a legislativní ukotvení mikrojeslí nebo zákon o sociálním bydlení. Zákon budeme chtít projednávat i se zástupci Asociace krajů a Svazem měst a obcí. Připravíme varianty, které se týkají jednotlivých dávek,“ doplnil ministr. Dále se chce nové vedení MPSV zaměřit i na odhalování nelegálního zaměstnávání a zneužívání sociálních dávek.