Ministr průmyslu a obchodu se setkal se zahraničními diplomaty

Rozvoj vztahů se všemi zeměmi, které mají v České republice diplomatické zastoupení, a rovněž podpora ekonomických zájmů ČR v zahraničí. To bylo cílem setkání se zahraničními diplomaty a obchodními rady, které Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá každoročně. Na setkání ministr Tomáš Hüner seznámil přítomné s vynikajícími výsledky naší ekonomiky 
a exportu a připomněl sté výročí vzniku samostatného Československa a roli států, které se zasloužily o naši samostatnost.
„Dnes je Česká republika pevnou a hrdou součástí Evropy, neodmyslitelnou součástí Evropské unie a také členem NATO. Jsme a do budoucna i nadále budeme spolehlivým partnerem také v dalších mezinárodních uskupeních, ať již se jedná o hospodářskou spolupráci, rozvoj, lidská práva nebo mezinárodní obchod,“ řekl ministr Tomáš Hüner a dodal: „Ministerstvo průmyslu a obchodu je jasným zastáncem liberalizace mezinárodního obchodu, neboť tam, kde se obchoduje, se neválčí.“
Ministr se poté věnoval pozitivnímu vývoji české ekonomiky. „Jeden z nejdůležitějších ukazatelů, hrubý domácí produkt, stoupl za rok 2017 o 4,5 procenta. Hlavním faktorem celoročního růstu byla zahraniční poptávka. Dařilo se vyvážet dopravní prostředky, průmyslové výrobky, elektrická zařízení a například i chemické produkty. České firmy se dynamicky modernizují, vzdělávají a rostou,“ uvedl ministr Tomáš Hüner. „I export tuzemských firem byl loni rekordní, meziročně se zvýšil o 5,9 procenta na 4,2 bilionu korun,“ dodal.
Česká republika patří k zemím, pro které je svobodný mezinárodní obchod, uskutečňovaný na základě transparentních pravidel, klíčový. „Oceňujeme, že se v rámci EU postupně daří uzavírat moderní dohody o volném obchodu s řadou významných partnerů. Vítáme pokrok v jednáních s některými členskými státy uskupení ASEAN, s Japonskem či se středomořskými partnery v rámci Unie pro Středomoří,“ řekl na setkání ministr Tomáš Hüner. V závěru také poděkoval přítomným diplomatům, že podporují aktivity České republiky, které mají přivést do země zahraniční investory.
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Ondřej Malý informoval na setkání o kandidatuře České republiky do Rady Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Požádal přítomné diplomaty, aby předali informace a žádosti o podporu České republiky svým ústředím. Na setkání, kterého se zúčastnilo 120 diplomatů, vystoupil i náměstek ministra průmyslu a obchodu pro export Vladimír Bärtl. (18.4.2018)