Ministr Síkela zaslal Evropské komisi dopis ve věci dotace pro pekárnu Zelená louka

Ministerstvo průmyslu a obchodu dosud neobdrželo posudky Evropské komise, které jsou klíčové pro rozhodnutí o tom, zdali byla dotace pro pekárnu Zelená louka firmy Penam udělena oprávněně. Resort o ně Brusel žádal opakovaně. Evropské komisi v této věci nyní poslal dopis sám ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
„Důkazní materiály související s prošetřením případného uvedení neúplných či nepravdivých údajů projektu jsou zásadní i pro řízení o odnětí dotace, které je ministerstvo připraveno paralelně vést,“ zdůvodňuje ministr Síkela, proč EK dopis zaslal. Adresoval ho přímo eurokomisařce pro soudržnost a reformy Elise Fereirrové.
Podle Evropské komise projekt Pekárny Zelená louka a.s., nebyl dostatečně inovativní a na podporu proto neměl nárok. Auditoři EK rozporovali zejména věcné hodnocení projektu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
„K projektu Zelená louka má ministerstvo od Evropské komise k dispozici pouze jeden odstavec v auditní zprávě. Auditoři v něm říkají, že zástupci Evropské komise by tomuto projektu za inovativnost přidělili méně bodů. MPO opakovaně EK žádalo o posudky, z nichž závěr auditu vychází, komise je však stále neposkytla,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha s tím, že bez posudku EK nemá ministerstvo k dispozici podrobnější informace o tom, v čem audit shledal porušení podmínek, ani argumentaci či důkazy pro případné odnětí dotace.
Existuje důvodná obava, že pokud by se případné rozhodnutí o odnětí dotace opíralo pouze o názor auditorů EK, neobstojí u potenciálního soudního sporu před českým soudem. Pokud by se prokázalo pochybení, začal by proces odnětí dotace. Pro tyto kroky však MPO aktuálně stále nemá potřebné podklady.
Procesní postup a závěry MPO musí být v souladu se zásadami správního řízení podrobně odůvodněny a podloženy důkazními prostředky, a to i vzhledem k možnosti příjemce dotace podat rozklad vůči postupu ministerstva. (20.1.2022)