Ministr Staněk udělil další tituly „Nositel tradice lidových řemesel“

Tímto titulem oceňuje od roku 2001 ministr kultury řemeslníky, kteří nejlépe ovládají zánikem ohrožené technologie tradiční výroby, podílejí se na jejím uchování, šíření a předávání dalším generacím. V letech 2001 – 2017 byl titul udělen 69 řemeslníkům, v letošním roce k nim přibylo dalších 5.
Z rukou ministra Staňka v Havlíčkově Brodě převzali tituly v těchto oborech:
paní Vladislava Hrubešová z Velkých Karlovic za umění výroby valašských krojů
pan Jiří Hýža ze Zlína za tradiční umění výroby krojové obuvi
paní Alexandra Kaňovská z Dubňan za umění výroby tradiční fajánse
paní Lenka Macečková z Nového Hrozenkova za umění tradiční textilní techniky síťování
pan Petr Mužík z Velkých Karlovic za umění výroby perleťových spon
Ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazvalo „Žijící lidské poklady“. Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat takovéto dovednosti i následovníkům. Projekt navazuje na dokument UNESCO nazvaný „Doporučení k ochraně tradiční lidové kultury“, jenž vybízí státy, aby věnovaly zvýšenou péči dosud živému kulturnímu dědictví. Ministerstvo kultury aktivně akceptuje tento záměr; v českých podmínkách proto zahájilo projekt nazvaný „Nositelé tradice lidových řemesel“. Přípravou nominací na tento titul je pověřen Národní ústav lidové kultury ve Strážnici (který je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury).  Podle zpracované metodiky je pak předává k projednání nominační komisi jmenované ministrem kultury. Kandidáti musejí prokázat komplexní znalosti svého oboru a vynikající kvalitu zhotovovaných výrobků. Současně se hodnotí také jejich činnost v oblasti prezentace a popularizace dané výroby, stejně jako snaha o to, aby předávali své znalosti dalším zájemcům a pokračovatelům.
„Nedílnou součástí kulturního dědictví každé země je její tradiční lidová kultura. S potěšením jsem ocenil titulem Nositel tradice lidových řemesel další šikovné řemeslníky, kterým vděčíme za zachování rozličných tradic lidové kultury, umu a vynalézavosti i praktičnosti našich předků a za předávání tohoto umění dalším generacím, čehož si važme. Těší mne i fakt, že předávání těchto ocenění probíhá u příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví. Tradice lidové kultury a zde tradičních lidových řemesel je rovnocennou součástí národního, evropského, ale i světového kulturního dědictví, na roveň postavená unikátním muzejním sbírkám či movitým i nemovitým kulturním památkám. Rád jsem poznal nové Nositele tradice lidových řemesel a obdivoval na doprovodné výstavě jedinečnost, půvab i účelnost  jejich výrobků, “ uvedl Antonín Staněk
V současné době patří mezi držitele ocenění 74 lidových řemeslníků z Čech a Moravy. S udělením titulu Nositel tradice lidového řemesla je spojeno propůjčení ochranné známky Nositel tradice, a to prostřednictvím licenční smlouvy jednotlivým výrobcům. Dnešního slavnostního ceremoniálu se zúčastnili též náměstek  pro řízení sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury  Vlastislav Ouroda, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury MK Zuzana Malcová či ředitel příspěvkové organizace MK - Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. (8.9.2018)