Ministr Toman ke Společné zemědělské politice: EU se musí připravit na přechodné období, v rámci zjednodušení se nabízí varianta zrušit zastropování

Pokud členské země zavedou tzv. redistributivní platbu na podporu malých farem, tedy zvýšené dotace na první hektary každé farmy, mohlo by se zcela upustit od zastropování přímých plateb velkým podnikům. V myšlence, která zazněla na dnešním jednání Rady ministrů zemědělství v Bruselu, vidí český ministr Miroslav Toman velký potenciál pro zjednodušení celé Společné zemědělské politiky. Zopakoval také, že EU by se měla připravit na přechodné období, protože nová pravidla nestihne schválit včas.
„Znovu jsem kolegy z ostatních zemí upozornil, že je téměř nereálné, aby se nová pravidla schválila včas. Musíme se připravit na přechodné období, aby zemědělci napříč Evropou měli jistotu, že dostanou podpory na hospodaření včas,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Na úvod  jednání18. 3. představil společnou deklaraci České republiky a dalších šesti zemí k nastavení dobrovolné podpory vázané na produkci. Zemědělci díky ní dostávají podporu na tzv. citlivé komodity, tedy například brambory, chmel, ovoce, zeleninu, cukrovou řepu nebo bílkovinné plodiny i skot. V deklaraci požadují podepsané země zvýšení této podpory ze současných 15 % na 25 % z celkové částky pro přímé platby.
„Společně usilujeme o zajištění adekvátní výše podpory citlivým sektorům, které čelí různým obtížím, jako jsou výkyvy cen, nestálost počasí, změna klimatu nebo krize na některých trzích, v současnosti například na trhu s cukrem. Výsledkem může být pokles výroby, který má dopad na zaměstnanost a vylidňování venkova. Související změna osevních postupů pak může vést až ke snížení úrodnosti půdy, její erozi a nedostatku vody v krajině, “ uvedl ministr Toman.
Pokud jde o zastropování přímých plateb, Česká republika dlouhodobě odmítá, aby bylo povinné. Stejně tak by se zastropování nemělo dle ČR vztahovat na platby mladým zemědělcům, vázané podpory a rovněž tzv. ekoschémata.
„S ohledem na strukturu českého zemědělství jsme schopni přijmout podmínku snížení základní platby o pět procent od stropu 150 tisíc eur, stejně jako je tomu i nyní. Velký potenciál pro zjednodušení má dle mého názoru myšlenka opuštění mechanismu zastropování v případě zavedení platby na první hektary, která efektivně a jednoduše podpoří menší podniky,“ řekl ministr Toman.
V rámci jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství se hovořilo také o problematice biohospodářství či pobřežním rybolovu. Ministr Miroslav Toman jednal také s finským ministrem zemědělství a lesnictví Jarim Leppäm. Společně hovořili o budoucí podobě SZP a prioritách Finska jako nadcházející předsednické země. Ministr Toman jednal také s eurokomisařem pro zdraví a ochranu spotřebitele Vytenisem Andriukaitisem a polským ministrem zemědělství Janem Krzysztofem Ardanowskim o problematice dozoru nad potravinami v rámci EU. (18.3.2019)