Ministr vnitra chce prosadit zrychlení ukončení pobytu u cizinců páchajících opakovaně trestnou činnost

Ministr vnitra Jan Hamáček předloží pozměňovací návrh k vládní novele zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Do budoucna by tak bylo možné rychleji zrušit pobyt cizinci, který se na českém území opakovaně dopustí trestné činnosti. Zatímco dnes tento proces trvá dva roky a déle, nově by to mělo být maximálně šest měsíců.
Podle současné právní úpravy může Ministerstvo vnitra zrušit cizinci, který zde má rodinu, platnost povolení pobytu až po čtyřnásobném odsouzení. Návrh ministra vnitra předpokládá snížit tento limit na tři úmyslné trestné činy.
"Opakované odsouzení pro úmyslný trestný čin představuje zcela legitimní důvod pro zrušení pobytu cizince. V případě této osoby je totiž zjevné, že nesměřuje k nápravě a jeho pobyt v zemi ohrožuje bezpečnost státu a jeho obyvatel. V tomto případě musíme postupovat rychle a nekompromisně. Není možné, aby proces odebrání povolení k pobytu u někoho, kdo se opakovaně dopouští trestné činnosti na našem území, trval třeba dva, ale klidně také šest let," uvedl k návrhu ministr vnitra Jan Hamáček.
Proti rozhodnutí o zrušení pobytu by se po přijetí návrhu už nedalo odvolávat u Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Rozhodnutí by tak bylo napadnutelné žalobou u soudu, který bude mít ale nově lhůtu na rozhodnutí 90 dnů. Stejnou lhůtu pro rozhodnutí bude mít také Nejvyšší správní soud v případě podání kasační stížnosti. V současnosti žádné takové lhůty neexistují. Všechna tato opatření výrazně zkrátí dobu pobytu trestaného cizince na českém území a uspíší tím i následný proces vyhoštění.
Další navrhovanou změnou je vyloučení možnosti, aby se účastníci řízení mohli seznámit s utajovanými skutečnostmi, které soudu poskytnou bezpečnostní složky.
Data a příklady:
Počet řízení o ukončení pobytu cizincům v ČR v roce 2016: 389
Počet řízení o ukončení pobytu cizincům v ČR v roce 2017: 404
Příklad 1)
V listopadu 2011 zrušilo Ministerstvo vnitra pobyt občanovi Nigérie, který byl odsouzen k 10 letům vězení za prodej drog v rámci mezinárodní organizované skupiny. A teprve v září 2017 rozhodl Nejvyšší správní soud definitivně o ukončení jeho pobytu v České republice. Celý proces tedy trval téměř 6 let!
Příklad 2)
Opět za drogovou činnost byl odsouzen k tříletému pobytu za mřížemi Makedonec, u něhož rozhodlo ukončení pobytu ministerstvo v dubnu 2014. Nejvyšší správní soud pak celý proces ukončil až v červenci 2017. Tři a půl roku tak byl tento cizinec na území České republiky.
Příklad 3)
Občan Vietnamu podmíněně odsouzen za úmyslný trestný čin. Ministerstvo mu zrušilo pobyt v ČR v polovině května 2015. Nejvyšší správní soud definitivně rozhodl až v listopadu 2016. Celkem tedy řízení trvalo rok a půl, po celou dobu byl tento cizinec na území ČR. V současné době žádá o přechodný pobyt a již má čistý výpis z Rejstříku trestů. (17.9.2018)