Ministr zdravotnictví a jeho náměstci poděkovali pacientům za úsilí a pomoc při zlepšování českého zdravotnictví

Při příležitosti ročního výročí od zahájení přímé spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a pacientskými organizacemi uspořádal ministr Adam Vojtěch 13. prosince 2018 v Lichtenštejnském paláci v Praze slavnostní setkání s pacienty.
Pacientská rada se poprvé sešla 18. října 2017. Od té doby se zástupci pacientských organizací zapojili do téměř třiceti připomínkových řízení. Jsou přímo účastni důležitých prací na novelizacích zákonů a dalších činnostech ministerstva. „Pacientské organizace se staly důležitou součástí činnosti ministerstva zdravotnictví. Zástupci pacientů aktivně působí v jedenácti pracovních skupinách, které se vyjadřují k nejzásadnějším otázkám českého zdravotnictví, jež společně řešíme,“ řekl v úvodu ministr Adam Vojtěch a pokračoval. „Máme za sebou totiž intenzivní rok. Podařilo se nám za něj nastartovat řadu důležitých změn a jsem rád, že na mnohých jsme již od počátku pracovali s pacienty. Naší zásadou u významných změn je, aby návrh řešení vycházel z diskuze všech zainteresovaných aktérů, aby byly procesy transparentní a co nejvíce otevřené. Proto všechny zásadní změny jsou projednávány na početných jednáních, na kterých pacienti nesmí chybět a nechybí.“
Pacienti se prostřednictvím pacientské rady za rok spolupráce s ministerstvem zdravotnictví zapojili do 30 připomínkových řízení, uplatnili více než 220 připomínek, účastnili se jednání 11 pracovních skupin ke klíčovým novelizacím a procesům. Byli přítomni zásadním pracím a přímo se podíleli například na revizích kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků či na novele zákona o léčivech (konkrétně na e-Receptu a lékovém záznamu). Pomáhali také při transparentním rozhodování o nákupech drahých přístrojů. Zapojili se také do revize cen a úhrad léčiv a reformy psychiatrické péče.
Velmi důležitá je též spolupráce s pacienty při řešení problémů na sociálně-zdravotním pomezí. Pacienti a pacientské organizace jsou důležitým článkem řetězu spojujícím při řešení těchto problémů Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí.
V neposlední řadě se pacientské organizace zapojují do práce na novele zákona o zdravotních pojišťovnách a zakotvení rozhodování revizních lékařů pojišťoven v oblasti nároku pacienta. Aktivity pacientských organizací jsou nejen na ministerstvu zdravotnictví vidět, hlas pacientů je přitom také opravdu slyšet.
O konkrétních případech roční spolupráce pacientské rady s ministerstvem hovořil její předseda Vlastimil Milata. Spolupráci s pacienty a významnou pomoc při řešení úkolů ve svých vystoupeních postupně ocenili náměstci ministra Helena Rögnerová, Alena Šteflová, Filip Vrubel, Roman Prymula a Radek Policar. Zdravici na setkání přednesl i rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima.
Ministr Adam Vojtěch, náměstek ministra Radek Policar a Jakub Dvořáček z Asociace inovativního farmaceutického průmyslu v závěru oficiální čísti slavnostního setkání předali diplomy účastníkům vzdělávání v HTA (Health Technology Assessment, hodnocení zdravotnických technologií).
„Při příležitosti naší roční systémové spolupráce si dovolím upřímně poděkovat všem pacientům, kteří se do naší společné činnosti zapojili. Je obdivuhodné, s jakým úsilím, nadšením a oddaností pracujete. Velmi si toho vážím. Děkuji vám za neúnavnou práci ve prospěch ostatních pacientů. Děkuji za to, že připomínkujete, konzultuje a vnášíte reálnou zkušenost s životem s onemocněním do našich diskuzí. Těším se na naši další spolupráci. Věřím, že společně učiníme české zdravotnictví ještě lepším, než je nyní,“ řekl závěrem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. (13.12.2018)