Ministr zemědělství: Kvůli suchu začínáme propojovat české vodovody

Na rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav bude vynaloženo v příštích dvou letech bezmála půl miliardy korun. Pro vlastníky vodárenské infrastruktury vytvoří Ministerstvo zemědělství (MZe) samostatný dotační program, pomocí kterého na peníze dosáhnou. Informoval o tom ministr zemědělství Miroslav Toman s tím, že v dalších letech bude MZe materiál aktualizovat s ohledem na přípravu dalších projektů a možnosti státního rozpočtu.
„Propojení vodárenských soustav a rekonstrukce páteřních vodovodů má svůj smysl v tom, že umožňuje v kritických situacích, tedy například v suchých obdobích, distribuovat pitnou vodu do míst, kde jí je momentální nedostatek. V České republice se sucho totiž projevuje místně, to znamená, že typickým problémem v suchém období je nedostatek vody v konkrétním území. Propojené vodárenské soustavy umožní tento krátkodobý výpadek nahradit vodou z jiného regionu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Vlastníci vodovodní infrastruktury mají dnes připravených sedm takových akcí v celkové hodnotě zhruba 700 milionů korun. Tyto konkrétní projekty mají platné stavební povolení, nebo u nich běží stavební řízení, a proto je možné je dokončit v následujících dvou letech. Všechny tyto projekty jsou v souladu s vládní Koncepcí ochrany před následky sucha pro území ČR. Již před dvěma lety se vlastníci klíčových vodovodních přivaděčů v ČR sdružili do Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury. „Naší snahou byla sumarizace potřeb a klíčových investic do strategických vodárenských přivaděčů, které v ČR zásobují miliony lidí a stát by při jejich obnově měl sehrát klíčovou roli,“ doplnil starosta Náchoda a jeden z iniciátorů založení asociace Jan Birke.
„Tato opatření jsou však nákladná a ne vždy je jejich realizace v zájmu všech vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury. Mnohdy totiž budou fungovat jako záložní, tedy pouze pro kritické situace či pro některá období v roce, jejich údržbu a obnovu však bude nutné zajišťovat stále. Pokud by je tedy měli vlastníci realizovat bez státní podpory, může být v některých případech důsledkem i tlak na zvýšení ceny vody pro spotřebitele," řekl ministr Toman.
MZe proto navrhlo vládě dotační program na tyto akce s tím, že předpokládaná výše dotace je do maximální výše 70 % celkové ceny.
„Předpokládáme, že dotační program bude v tomto smyslu pokračovat tak, jak budou přibývat připravené akce, které budou v souladu s vládní koncepcí ochrany proti suchu," uvedl ministr Miroslav Toman.
Dotační program pro prvních sedm investičních akcí je začátkem realizace celé skupiny dalších opatření, která vyplynula z ministerské revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností dalších propojení vodárenských soustav. Z této revize mimo jiné vyplývá, že v příštích letech bude takto nutné investovat zhruba 20 miliard korun.
Které stavby jsou pro dotaci připraveny
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Rekonstrukce přivaděče – LT133007 VDJ Michalovice – AŠ Libochovany
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) úpravny vody Hradec Králové
Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Posílení kapacity východočeské vodárenské soustavy – 1. etapa
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Skupinový vodovod Holicko
Vodovody a kanalizace Chrudim a.s.
Rekonstrukce přivaděče – VSVČ (úsek Podlažice - Mikulovice)
Vodárny Kladno-Mělník a.s.
Obříství – rekonstrukce vodovodní shybky
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí
VOV lokalita Drásov – 1. Etapa
(6.1.2020)