Ministři obrany si připomněli 100. výročí úmrtí generála Štefánika

Ve dnech 3. a 4. května navštívil ministr obrany Lubomír Metnar Slovensko. V Bratislavě a Brezové pod Bradlom se zúčastnil pietních vzpomínek u příležitosti připomenutí 100. výročí úmrtí Milana Rastislava Štefánika.
Generál Štefánik je spolutvůrcem moderní české a slovenské státnosti a vykonal mnoho na poli politiky a diplomacie. Měl také velký podíl na utváření československých legií v Rusku, Francii a Itálii. Právě bojové úspěchy československých legionářů výraznou měrou přesvědčily spojence, aby uznali nezávislost našeho státu.
„Vloni v říjnu jsme společně oslavili sté výročí od vyhlášení samostatnosti společného státu Čechů a Slováků. Připomněli jsme si tak významný historický milník pro oba naše národy. Jednou z nejdůležitějších osobností, která společně s Tomášem Garriguem Masarykem a Edvardem Benešem stála u zrodu Československa, byla právě osoba generála Milana Rastislava Štefánika. Patřil k vlasteneckým nadšencům, kteří dobrovolně oblékali vojenské uniformy, aby mohli bojovat za svobodu svého národa," řekl ve svém vystoupení ministr Metnar.
Jednání o spolupráci v oblasti obrany se Slovenskem a Francií
Součástí programu pracovní cesty byla také jednání o spolupráci v oblasti obrany s ministrem obrany Slovenska Peterem Gajdošem a ministryní obrany Francie Florence Parly. Ministři se věnovali otázkám bilaterálnín spolupráce, společnému nasazení v zahraničních operacích, prohlubování evropské obrany a spolupráci v rámci NATO.
„Francie je naším důležitým strategickým partnerem a bilaterální spolupráce je stále intenzivnější. Jsem proto rád, že v únoru byl v průběhu strategických konzultací v Praze podepsán objemnější plán spolupráce s Francií pro rok 2019," podotkl k jednáním Lubomír Metnar. Ministr obrany dále zdůraznil, že si velmi cení francouzských nabídek na účast v elitních vzdělávacích kurzech a specializovaných vojenských cvičeních a těší jej i společné úspěchy na poli obranně-průmyslové spolupráce.
Průlomovým projektem je spolupráce české společnosti TATRA/ELDIS s francouzskou společností NEXTER. Česká zbrojovka již v současnosti úspěšně realizuje dodávky pro speciální jednotky francouzského četnictva, justiční stráž a městskou policii.
V oblasti prohlubování evropské obrany se ministři shodli na potřebě zajistit akceschopnost EU. Proto se také, mimo jiné, Česká republika zapojuje do projektů Stálé strukturované spolupráce (PESCO), která je v současnosti nejviditelnější iniciativou EU. V PESCO máme již celkem 34 přijatých projektů přispívajících k rozvoji prioritních vojenských schopností. Výrazným pokrokem je také posilování průmyslové spolupráce členských zemí EU. ČR klade důraz na to, aby z Evropského programu rozvoje obranného průmyslu (EDIDP) a budoucího Evropského obranného fondu profitovaly všechny členské země nezávisle na velikosti.
Dalšími tématy bylo NATO jako základ obrany a bezpečnosti, boj proti terorismu a podpora alianční Iniciativy připravenosti, která je dalším krokem k posilování akceschopnosti NATO. (5.5.2019)
Obr. Ministři obrany ČR, SR a Francie, foto Jan Kouba