Ministryně Dostálová na sněmu SMO ČR ocenila efektivní spolupráci se starosty

Ve dnech 23. – 24. května 2019 se v Clarion Congress Hotelu Ostrava konal již XVII. sněm Svazu měst a obcí ČR za účasti ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a dalších členů vlády. Na této akci se každoročně potkávají představitelé samospráv s představiteli státu včetně prezidenta České republiky nad prioritami měst a obcí. Ministryně na Sněmu představila aktuální témata, která ministerstvo spolu se Svazem řeší, a která jsou důležitá pro budoucí rozvoj regionů.
„Chceme být skutečným ministerstvem obcí. Proto mne velmi potěšilo, když zde na sněmu zaznělo, že bychom mohli být vzorem i pro naše slovenské kolegy. Znovu musím ocenit spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Je to vidět právě teď, při přípravě nového programového období a vyjednávání s Evropskou komisí. Svaz byl vlastně vůbec první, kdo zpracoval  investiční potenciál do Národního investičního plánu. Spolu s obcemi jsme mapovali investiční potřeby měst, obcí i krajů. To nám velmi pomohlo, protože se ukázaly se skutečné potřeby našich regionů. Když přisel z Evropské komise tak zvaný Country report, tak poprvé v historii jsme neměli jako Česká republika zásadní rozpory,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Ministryně kromě Národního investičního plánu hovořila také o přínosu obcí a měst při nastavování národních programů tak, aby co nejlépe odrážely potřeby starostek a starostů. Spolu se Svazem měst a obcí řeší Ministerstvo pro místní rozvoj také rekodifikaci stavebního práva. Přes odlišné postoje je cíl stejný: zrychlení a zjednodušení stavebního řízení. Zmíněn byl také právě spuštěný dotačně úvěrový program Výstavba, který administruje Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), a po kterém obce tolik volaly. Dále také, že ve strategii regionálního rozvoje na nadcházejících deset let chce MMR podporovat konkrétní projekty v území a zaměřit se na nejpalčivější problémy. Řeší se také koncepce rozvoje venkova. (24.5.2019)