Ministryně Dostálová upozornila na nutnost legislativních změn v cestovním ruchu na úrovni EU

Za účasti ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové se 27. 4. konala neformální videokonference Rady EU ve formaci ministrů odpovědných za cestovní ruch, kde ministryně vystoupila s krátkým projevem. Jednání bylo zaměřeno na sdílení nejaktuálnějších informací o dopadech současné situace ohledně koronaviru na cestovní ruch a o přijatých opatřeních během pandemie COVID-19 v zemích EU. Hovořilo se i o možnostech potřebné koordinace a pomoci členským státům z úrovně EU.
„Své kolegy jsem informovala o řadě opatření, která jsme přijali a která mají za cíl pomoci subjektům podnikajícím v cestovním ruchu. Ta by měla oživit cestovní ruch po krizi způsobené dopadem onemocnění COVID-19,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodává „Veškerá opatření budou zohledněna v mimořádném krizovém akčním plánu na období 2020 - 2022, který v současné době MMR zpracovává.“
Zároveň se však i v krizovém plánu objeví „kontinuální aktivity“, které se nesmí zastavit ani v období krize a které jsou důležité pro následný restart odvětví. „Je důležité, aby byly na úrovni EU učiněny změny legislativy týkající se cestovního ruchu a zejména pak cestovních kanceláří,“ upozornila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Evropská komise přijala tzv. dočasný rámec, který členským státům umožní využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory a během šíření koronavirové nákazy COVID-19 tak podpořit ekonomiku. „Upozornila jsem na nutnost prodloužení dočasného rámce spolu s mnoha dalšími podpůrnými opatřeními, která mohou členské státy využít v rámci stávajících pravidel, aby pro podniky zasažené pandemií byla k dispozici dostatečná likvidita a aby byla zachována kontinuita hospodářské činnosti během epidemie COVID-19 i po ní. S ostatními členskými státy se shodujeme na nutnosti silnější koordinace opatření na celoevropské úrovni,“ dodala Klára Dostálová. (28.4.2020)