Ministryně Nováková: Pracujeme na tom, abychom ČR dostali mezi nejvyspělejší země světa

Rozvoj digitálního prostředí je nezbytnou podmínkou dalšího růstu konkurenceschopnosti České republiky. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková v pátek vystoupila na mezinárodní konferenci Digitální Česko.
Od počátku mého působení na ministerstvu se intenzivně věnuji tomu, abychom podpořili české podnikatele. Snižujeme administrativní zátěž a podporujeme digitalizaci státu, inovativní firmy i rozvoj nových technologií, tak abychom Českou republiku vrátili tam, kam patří, a to mezi nejvíce konkurenceschopné země na světě,“ uvedla ministryně Nováková.
ČR má vyspělý výzkum i průmysl, ale musí je umět propojit a využít výsledků výzkumu v praxi, a to zde v České republice. „Ukončujeme podporu montoven a zavádíme zcela novu podporu investic. Chceme chytré investice, které budou využívat výsledků výzkumu a budou přinášet vysokou přidanou hodnotu realizovanou zde v ČR, to je novela zákona o investičních pobídkách, která je nyní v parlamentu,“ uvedla Marta Nováková.
MPO také připravujeme nový program „Chytré průmyslové zóny“, který se bude soustředit na podporu takových zón, kde bude zajištěna spolupráce s výzkumnými organizacemi, zároveň budou ekologické (např. ve smyslu hospodaření s vodou) a v neposlední řadě budou připraveny na Průmysl 4.0. Například vybavení technologiemi umožňujícími zavedení IoT a to už v blízké době postavených na technologii 5G. Klíčové aplikace 5G budou v průmyslu a v autonomní mobilitě.
Připraven je zcela nový program TREND, který podporuje projekty průmyslového výzkumu v klíčových nových technologiích, včetně umělé inteligence a Průmyslu 4.0. Na celý program je alokováno téměř 10 mld. Kč a první výzva bude v květnu. MPO připravilo i novou výzvu Technologie 4.0, která umožňuje investice do digitální transformace malých a středních firem, které podporu potřebují nejvíce. Výzva už je vyhlášena.
Digitalizace státu i ekonomiky je vysokou prioritou. Proto vláda schválila 3. října 2018 program Digitální Česko. Ministerstvu průmyslu a obchodu byla svěřena gesce za jeden ze tří pilířů programu, a to za koncepci Digitální ekonomika a společnost. 
Hlavním cílem MPO je odstraňování legislativních a obchodních bariér a podpora českých firem při využívání technologických příležitostí a digitální ekonomiky tak, aby měly co nejlepší podmínky dostat se na špičku ve svých oborech. A jednou z klíčových priorit Ministerstva průmyslu a obchodu je mimo jiné „Umělá inteligence“. ČR má obrovský potenciál být v této oblasti technologickým lídrem, díky kombinaci excelentních výzkumných kapacit, firmám investujícím do výzkumu a vývoje v této oblasti i silné podpoře ze strany vlády.
ČR usiluje o získání jednoho z Evropských center excelence pro oblast „Umělé inteligence“. Přínosem by byla nejen prestiž, ale také další zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, produktivity a tedy i další růst platů.
Na MPO se zpracovává strategický dokument s názvem „Národní strategii umělé inteligence“, který bude předložen k projednání vládě do konce dubna tohoto roku. Cílem strategie je definovat konkrétní nástroje pro podporu vědecké a soukromé sféry tam, kde jsme silní, abychom vytvořili skvělé podmínky stát se lídrem v AI nejen v Evropě.
Zároveň chceme pomoci malým a středním podnikům, aby se připravily na nové technologie a obchodní modely, které přináší umělá inteligence. S tím by měly pomoct tzv. Digital Innovation Hubs, které pomohou s digitální transformací, či chceme podpořit tzv. testbedy, kde si firmy mohou nové věci otestovat a získat know-how k jejich novým záměrům,“ řekla ministryně.
V neposlední řadě chce MPO aktualizovat Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice z roku 2017, kdy jednou z klíčových oblastí digitalizace. Velké téma je autonomní mobilita, kde se setkává kompetence ČR v automobilovém průmyslu s kompetencí v ICT a umělé inteligenci. (8.2.2019)