Ministryně Nováková předala nejvyšší hornické vyznamenání

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková na Českém báňském úřadě 13. 12.  předala medaili Jiřího Agricoly 15 odborníkům ze sektoru hornictví. Jde o prestižní ocenění dlouhodobé a obětavé práce a ojedinělých zásluh ve prospěch českého hornictví, jehož zřízení ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu stvrdili zakládací listinou již v roce 2003.
Hornická profese, ke které osobně pociťuji velký respekt, je charakteristická prakticky od začátku své existence permanentním soubojem člověka s přírodou o získání cenných nerostných surovin, a to často v extrémních geologických a báňsko-technických podmínkách dobývání, ale i v komplikovaných podmínkách klimatických a bezpečnosti práce,“ uvedla ministryně Nováková a dodala: „To jsou ty okolnosti, které formují specifičnost hornické profese a zejména pevné vztahy mezi pracovníky v těžebním sektoru a jejich profesní integritu. Vedle nezbytných kvalifikačních předpokladů vyžaduje velkou míru obětavosti, invence a schopnosti improvizace.“
V dějinách českých zemí hornictví vždy hrálo velmi důležitou roli a výrazně přispělo k ekonomické prosperitě státu a jeho mezinárodní autoritě, a toto naplňuje i v současnosti.
V posledních měsících vláda přijala některé kroky k zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin. Jedná se zejména o případné osvojování ložisek nerostných surovin v ČR se značným hospodářským potenciálem pro stát. Vláda uložila v této souvislosti Ministerstvu průmyslu a obchodu posoudit význam a případný hospodářský potenciál vybraných nerostů a zajistit aktualizaci Surovinové politiky ve věci doplnění pro stát výhodných podmínek využití těchto nerostných surovin. „České hornictví tak může v budoucnu čelit zcela novým výzvám,“ uvedla ministryně Nováková a v závěru poděkovala každému z vyznamenaných za mimořádné zásluhy o rozvoj hornictví.
Jiří/Georgius Agricola byl významný renesanční učenec a autor pro hornictví zakladatelského spisu De re metallica, který obsahoval dvanáct knih o hornictví a hutnictví a vyšel v roce 1556. Na dalších 200 let se tento spis stal nejužívanější příručkou pro dobývání rud a jejich hutního zpracování. Agricola bývá označován za otce mineralogie.
Přehled vyznamenaných
Jan Červenka   
Ing. Bohdan Firla
Ing. Antonín Jahn          
Ing. Pavel Koscielniak  
Ing. Jan Kotris  
Ing. Miroslav Mencner
Ing. Petr Milec
Dr.-Ing. George Milojcic             
Ing. Josef Moravec        
Rostislav Palička
Ing. Marek Přibyla         
Ing. Pavel Smatana       
Ing. Vladimír Souček    
Arnošt Ševčík   
Dr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.
(13.12.2018)