Ministryně se dohodla s obcemi. Stavební zákon se stahovat nebude!

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová se dohodla s představiteli Svazu měst a obcí ČR na podpoře stavebního zákona. Svaz přitom ještě před týdnem inicioval tzv. Tříkrálovou výzvu ke stažení a úplnému přepracování zákona. Po dnešní schůzce ministryně Dostálové, premiéra Andreje Babiše a představitelů Svazu měst a obcí ČR je ta hlavní dohoda na stole a svaz už netrvá na stažení zákona.
„Obě instituce, tedy MMR i Svaz měst a obcí, jsme vědomy, že nemůžeme ve složitosti stavebního řízení zůstat ve společnosti afrických zemí na 157 místě světového žebříčku. Musíme to rychle napravit. A když máme společný cíl, snáz se nám hledala společná cesta. Změny musí nastat co nejrychleji tak, aby zákon mohl vstoupit v platnost už v roce 2021. Na tom trvá i pan premiér a dlužíme to občanům a investorům,“ uvedla po schůzce ministryně Dostálová.
„I naše snaha je zrychlit a zefektivnit stavební řízení. Musím ještě naši dohodu projednat se Sdružením místních samospráv a Spolkem pro obnovu venkova, se kterými postupujeme v souladu, ale za mě jako za Františka Lukla jsme se posunuli mílovými kroky kupředu. Věřím, že i zbytek rozporů dokážeme dojednat v podobě úžasném duchu,“ reagoval František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR. „Nový zákon je i ve velkém zájmu obcí – jen za rok 2018 proinvestovaly zhruba sto miliard korun,“ dodal Lukl.
Podstatou domluveného konsensu je, že společný model státní správy a samosprávy zůstane zachován na obcích. Vedle toho by vznikla státní stavení správa, která by řešila veřejně prospěšné stavby, liniové stavby a další. Pro občana investora by se tedy nic nezměnilo. Ten by přišel na stavební úřad na obec, pokud by tento úřad nestihl zákonnou lhůtu 30 dnů, automaticky by přebírala řízení státní stavební správa a dokončila by proces ve své hierarchii.
„Výhodou vyjednané dohody je, že umožní zastupitelnost úředníků a počítá s kompletní integrací dotčených orgánů. Zároveň vyvine tlak na rychlost vydání povolení a dodržování lhůt,“ vysvětlila ministryně Klára Dostálová. František Lukl ocenil především to, že model zahrnuje začlenění dotčených orgánů do státního stavebního úřadu, který by vydával jedno integrované stanovisko, na jehož základě by byly záměry dopovoleny.
Rekodifikaci stavebního práva předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj po projednání věcného záměru do připomínkového řízení před koncem roku. Nyní vypořádává připomínky. Premiér přistoupil na prodloužení termínu pro jejich vypořádání až do konce března a tak má ministerstvo dostatek času jednat se všemi dotčenými stranami. Do Poslanecké sněmovny ČR by měl zákon putovat v září, platit by měl začít v roce 2021. (13.1.2020)