Míra nezaměstnanosti v lednu byla 2,1 %

Míra zaměstnanosti 15-64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v lednu 75,1 % a oproti lednu 2019 se snížila o 0,2 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,9 %, míra zaměstnanosti žen 68,1 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15-29 let očištěná od sezónních vlivů činila 47,5 %, ve věku 30-49 let 88,1 % a ve skupině osob 50-64letých 75,5 %.
Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v lednu letošního roku 2,1 % a meziročně se nepatrně snížila. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 1,9 %, míra nezaměstnanosti žen 2,3 %.
Míra ekonomické aktivity 15-64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 76,7 % a proti lednu 2019 se snížila o 0,3 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,5 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,9 procentního bodu.
„Obecná míra nezaměstnanosti v Česku zůstává s odstupem nejnižší mezi státy Evropské unie. První místo si drží již od léta 2016. V rámci zemí OECD se s námi může poměřovat snad jen Japonsko, kde byla na konci loňského roku míra 2,3 %,“ komentuje údaje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v lednu 2020 u 15-74letých v České republice činila 2,0 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc. (3.3.2020)