Míra nezaměstnanosti v únoru byla 2,0 %

Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v únoru 74,9 % a oproti únoru 2019 se snížila o 0,6 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,7 %, míra zaměstnanosti žen 67,8 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 47,4 %, ve věku 30–49 let 88,2 % a ve skupině osob 50–64letých 75,5 %.
Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v únoru letošního roku 2,0 % a meziročně se fakticky nezměnila. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 1,8 %, míra nezaměstnanosti žen 2,3 %.
Míra ekonomické aktivity 15–64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 76,4 % a proti únoru 2019 se snížila o 0,6 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,2 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,8 procentního bodu.
 „Příznivá čísla za únor jsou posledními daty před vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru. Situace bude mít na trh práce nepochybně značné dopady, které se Český statistický úřad bude snažit co nejlépe popsat. Fyzické kontakty našich tazatelů s domácnostmi byly z pochopitelných důvodů přerušeny a pro zjišťování dále využíváme telefony a elektronickou komunikaci. Chtěl bych velmi poprosit všechny oslovené, aby s tazateli ČSÚ i nadále spolupracovali,“ vyzývá Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v únoru 2020 u 15–74letých v České republice činila také 2,0 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc. (1.4.2020)