Míra využití oběhového materiálu v EU se v roce 2020 zvýšila

V roce 2020 dosáhla míra využití oběhových materiálů v EU (označovaná jako míra cirkulace) 12,8 %. To znamená, že téměř 13 % materiálových zdrojů používaných v EU pocházelo z recyklovaných odpadních materiálů. Tyto informace pocházejí z údajů o míře využití materiálů v oběhu, které zveřejnil Eurostat. Článek přináší několik poznatků z podrobnějšího článku Statistics Explained  o oběhovém hospodářství – materiálové toky,
Ve srovnání s rokem 2019 se míra cirkularity zvýšila o 0,8 procentního bodu (pb). Míra si udržuje stabilní růstový trend od roku 2004 (8,3 %), což je první rok, za který jsou k dispozici údaje.
Míra cirkularity je podíl použitých materiálových zdrojů, které pocházejí z recyklovaných odpadních materiálů, čímž se šetří těžba primárních surovin. Míra cirkularity je součástí rámce EU pro monitorování oběhového hospodářství.
V roce 2020 byla míra cirkulace nejvyšší v Nizozemsku (31 %), následovaném Belgií (23 %) a Francií (22 %). Nejnižší míra byla zaznamenána v Rumunsku (1 %), následovaném Irskem a Portugalskem (shodně 2 %). Rozdíly v míře oběhovosti mezi členskými státy jsou založeny nejen na množství recyklace v každé zemi, ale také na strukturálních faktorech v národních ekonomikách.
V závislosti na hlavním typu materiálu vykazuje míra cirkularity také určité značné rozdíly, ale malé nárůsty byly zaznamenány ve všech 4 kategoriích. V roce 2020 byla míra cirkularity u kovů 25 % (+0,7 pb ve srovnání s rokem 2019), u nekovových minerálů (včetně skla) 16 % (+0,7 pb), biomasy (včetně papíru, dřeva, hedvábného papíru atd.) 10 % (+0,2 pb) a fosilní paliva 3 % (+0,5 pb).
Zdroj: Eurostat (25.11.2021)