Mírný pokles cen elektřiny a plynu v EU

Ve 2. polovině roku 2020 se průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v Evropské unii mírně snížily ve srovnání s 2. polovinou roku 2019 (21,7 EUR za 100 kWh), přičemž činily 21,3 EUR za 100 kWh. Průměrné ceny plynu v EU rovněž mírně poklesly a ve druhé polovině roku 2020 činily 7,0 EUR za 100 kWh.
Daně a odvody představovaly ve druhé polovině roku 2020 40 % účtů za elektřinu účtovaných domácnostem. U účtů za plyn činil odpovídající podíl 32 %.
Tyto informace pocházejí z údajů o cenách energií ve 2. polovině roku 2020, které zveřejnil Eurostat. Tento text představuje pouze několik poznatků z podrobnějších článků o statistice vysvětlených na téma cena elektřiny a cena zemního plynu.
Největší pokles cen elektřiny v Nizozemsku, na Kypru a ve Švédsku
Ceny elektřiny pro domácnost klesly v 14 členských státech EU v průběhu druhé poloviny roku 2020, kdy ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Největší pokles cen elektřiny pro domácnost (vyjádřené v národních měnách) byl pozorován v Nizozemsku (-33,8 %), následovaném Kyprem (-24,1 %) a Švédskem (-17,2 %). Naopak největší nárůst byl zaznamenán v Lucembursku (+10,3 %), před Polskem (+ 9,7 %) a na Slovensku (+ 8,8 %). Hlavním motorem těchto zvýšení byly náklady na energii.
Vyjádřeno v eurech, byly průměrné ceny elektřiny pro domácnosti ve 2. polovině roku 2020 nejnižší v Bulharsku (9,8 EUR za 100 kWh), Maďarsku (10,1 EUR) a Estonsku (12,9 EUR) a nejvyšší v Německu (30,1 EUR), Dánsku (EUR 28,2) a Belgie (27,0 EUR).
Největší pokles cen plynu v Litvě, nejvyšší nárůst v Německu
Ceny plynu poklesly ve 21 z 24 členských států EU, které uvádějí ceny zemního plynu v sektoru domácností, mezi druhou polovinou roku 2019 a druhou polovinou roku 2020. Největší pokles cen plynu pro domácnosti (vyjádřený v národních měnách) byl pozorován v Litvě (-27,3 %), následované Bulharskem (-21,2 %) a Lotyšskem (-20,2 %). Snížení daní a náklady na energii způsobily snížení hlavně v Litvě a Bulharsku. Náklady na energii byly hlavním faktorem v Lotyšsku.
Naopak největší nárůst byl zaznamenán v Německu (+ 5,4 %) před Nizozemskem (+ 4,7 %) a Portugalskem (+ 0,9 %). Zvýšení daní ovlivnilo zejména růst ceny v Nizozemsku. Náklady na energii byly hlavní hnací silou růstu v Německu. Obě složky ovlivnily nárůst v Portugalsku.
Vyjádřeno v eurech, byly průměrné ceny plynu pro domácnost ve 2. polovině roku 2020 nejnižší v Lotyšsku (2,8 EUR za 100 kWh), Litvě (3,0 EUR) a Maďarsku (3,1 EUR) a nejvyšší v Nizozemsku (10,1 EUR), Itálii (9,0 EUR) a Španělsko (8,9 EUR). Video - Ceny elektřiny pro spotřebitele v domácnostech ve druhé polovině roku 2020 https://www.youtube.com/watch?v=evB6FJ7d0W0
Zdroj Eurostat (26.4.2021)