Mistrovství České republiky záchranných psů

Ve dnech 6. – 8. září proběhne v Mimoni (Ralsko) již 15. Mistrovství ČR záchranných psů, psovodů složek integrovaného záchranného systému. Pořadatelem tohoto mistrovství je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci se Záchranným Útvarem HZS ČR.
Kynologický tým se skládá z vedoucího týmu, psovoda na sutinové vyhledávání a psovoda na plošné vyhledávání. Hlavní činností vedoucího kynologického týmu je koordinace a spolupráce celého týmu při plnění zadaných úkolů. Prostory pro sutinové a plošné vyhledávání jsou uzpůsobeny tak, aby soutěžící mohli provádět činnost současně na obou pracovištích, pro které je stanoven stejný časový limit. Tým je vždy přepraven na pracoviště, kde probíhalo nejdříve noční a poté denní nasazení celého týmu.
Základním cílem celé akce je zejména porovnání úrovně výcviku, připravenosti a způsobu taktického nasazení kynologických týmů formou soutěžního klání. Sportovně společenská akce tohoto rozsahu také nabízí možnost uskutečnit pracovní i přátelská setkání příznivcům záchranářské kynologie ze všech koutů naší země.
MV – generální ředitelství HZS ČR pořádá také pravidelně školení a výcvik kynologů předurčených pro mezinárodní záchranné operace. Zde se již kynologové připravují na praktický zásah v ČR, ale také na zahraniční nasazení v rámci speciálního USAR odřadu (Urban Search and Rescue Team).
Je to proto, že jedním z úkolů HZS ČR je poskytnutí účinné pomoci také při mimořádných událostech vyžadující nalezení a záchranu osob ze sutin zřícených budov.
Bella, Spike, Alex, Charlie, a další záchranářští psi, bez kterých by si už hasiči a další složky IZS neuměli práci vůbec představit, byli nasazeni například:
07. 1. 2018 -  Mariánské Lázně: zřícený objekt bývalého Hotelu Kavkaz
17. 7. 2018 – Praha: Částečné zřícení budovy
25. 7. 2018 – Praha: zřícený objekt po požáru
04. 1. 2019 – Nové Sedlo: zřícení části rekonstruovaného domu
12. 8. 2019 – Radvanice: pátrání po pohřešované osobě
27. 8. 2019 – Desná: pátrání po pohřešované osobě
(5.9.2019)