Mlátička

 

V nejstarších dobách se zrní vydrolovalo kamenem, později holí a cepem, dobytkem hnaným přes obilí, branami, koly s hroty nebo saněmi se zářezy n. hroty na spodu. Ital. technik G. Branca navrhl ve své knize Le Machine (1629) mlátičku se 6 mlát. válci kutálenými do kruhu a poháněnými větr. kolem. V 16. století se objevují mlátičky cepové; cepy jsou nasazeny na hřídeli otáčeném vod. kolem n. žentourem. První mlátičku s lištovým bubnem sestr. r. 1788 Skot A. Meikle. Jeho konstrukci zlepšil r. 1799 W. Tunstall. R. 1785 si dal J. Jubb patentovat podávací válce. R. 1811 se objevila první parní m., sestrojená „otcem par. lokomotivy“ R. Trevithickem. R. 1828 si dal Američan S. S. Allen patentovat m. s válcem s kolíky na obvodu, otáčejícím se proti řadě kolíků na válc. stěně. M. spojenou s fukarem sestrojil r. 1860 Angličané N. Clayton a J. Shuttleworth.