Mlýn lodní

 

Roku 536 po Kr. oblehli Gótové Řím a přerušili přítok vody na mlýny uvnitř hradeb,

i dal římský vojevůdce Belisar zřídit na Tibeře mlýna lodích. Z Říma se rozšířily po Evropě. V Čechách byly zavedeny z příkazu krále Václava IV. r. 1384. Říkalo se jim škrtáky.