Mlýn slapový (tj. poháněný přílivem a odlivem)

 

Necháme-li stranou, jako málo podobnou pravdě zprávu, že již v 11. století byly slapové m. v Benátkách, lze na první doklad o s. m. pokládat návrh ital. technika J. Mariana, obsažený v jeho rukopisu z r. 1438. Podrobnější návrhy podal M-ův krajan, inž. F. Veranzio ve svém spisu (Machinae novae, 1595). Nejstarší mlýny toho druhu postavili r. 1637 holandští kolonisté u Brooklynu (Spojené státy). R. 1693 obdržel J. Hadley první angl. patent na slapový motor, blíže neurčený. R. 1713 vynalezl tesař Perse z Dunquercu vodní motor, jak pro příliv, tak pro obyčejný říční proud. Poté se návrhy s. m. množí.