Mlýn válcový

 

Předchůdcem jsou ruční mlýnky s rýhovanými válci, které sestrojoval císař Karel V. se svým italským mechanikem J. Turrianem (16. století). Podobný m. je popsán a vyobrazen ve spisu A. Ramelliho (Le diverse et artif. machine, 1588). V Anglii se vyskytují v. m. počátkem 18. století, ale sloužily jen k šrotování obilí pro dobytek apod. R. 1834 zřídil švýc. inženýr Sulzberger ve Frauenfeldu v. m. na mouku s ocelovými válci s povrchem na způsob pilníku. R. 1873 užil inž. B. Wegman mlecích válců porculánových, přitlačovaných k sobě pružinami.

Automatický mlýn: tak se nazývá m. s podrobnou dělbou práce, pro každý úkon je speciální stroj, a doprava je úplně zmechanizována. První a. m. byl postaven r. 1881 v Anglii. V Čechách byl zřízen první r. 1900 v Košticích n. Ohří.