Mlýny

 

Nejstarším způsobem rozmělňování obilních zrn je drcení mezi dvěma plochými kameny. Časem se spodní kámen prohloubil a vznikla miska; z té se pozvolna vyvinul moždíř a z kamenného tlouku kamenná palice. Vývoj však šel ještě jiným směrem; na spodní kámen se nasadil, do čepu, kámen otáčivý, později opatřený násypným otvorem pro zrní; byl otáčen klikou, která se časem prodloužila v šikmou tyč, zachycenou v jisté výšce nad čepem žernovu. O takovém otáčivém mlýnu se zmiňuje Cato starší ve svém spisu o polním hospodářství (De re rustica). Podle novějšího zkoumání lze vznik m. s otočným žernovem klásti do 3. až 4. století př. Kr. V Pompejích byl nalezen otáčecí mlýn kuželový: na spodním kuželi byl nasazen komolý dvojkužel, spodní část zrno rozmílala, horní sloužila za násypku. Tento typ se však neudržel, zůstalo při kamenech v podstatě plochých.