MMR: 1,8 miliardy korun pro stanice Integrovaného záchranného systému po celé ČR

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, zlepší svůj provoz přes 120 stanic Integrovaného záchranného systému (IZS) po celé České republice. K 13. 9. bylo pro tyto účely uvolněno 1,8 miliardy korun.
„Peníze půjdou na 122 projektů a poslouží ke zvýšení odolnosti stanic základních složek integrovaného záchranného systému vůči nepříznivým účinkům mimořádných událostí. Ty souvisí například s dopady klimatických změn jako, je extrémní sucho, požáry nebo také povodně. Počet podpořených projektů však zatím není finální, finance ještě zbývají v jedné výzvě IROP,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Jedním z potřebných projektů byla například rekonstrukce hasičské zbrojnice v Poděbradech – Velkém Zboží s podporou z IROP ve výši 4,8 milionů korun. Díky projektu získali hasiči ve Velkém Zboží dvě nové garáže, nové šatny, sociální zařízení a rozšířilo se rovněž administrativní zázemí. Stavbu pak doplnila dominantní krytá věž určená pro sušení hadic.
Dalším příkladem může být například modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska ve Velkém Poříčí v Královehradeckém kraji v celkové výši zhruba 50 milionů korun z Evropské unie. Dojde k vybudování nového pracoviště, které bude disponovat unikátními cvičnými prvky a umožní tak poskytnout výrazně vyšší úroveň výcviku ve výškách a nad volnou hloubkou odpovídající potřebám současné praxe.
Také výstavba hasičské zbrojnice ve Vrbnu pod Pradědem byla nevyhnutelným krokem, neboť původní zbrojnice byla více než sto let stará a v nevyhovujícím technickém stavu. Navíc její umístění neumožňovalo pohotový výjezd vozidel. Díky podpoře z IROP ve výši 18,5 milionů korun mají hasiči ve Vrbnu novou hasičskou zbrojnici, která je napojena na všechny důležité komunikace, což přispělo ke zvýšení akceschopnosti hasičů. Nové prostory včetně garáží pro údržbu hasičské techniky přispěly ke zlepšení pracovních podmínek hasičů, kteří tak mohou poskytovat adekvátní zabezpečení obyvatel města Vrbna pod Pradědem a širokého okolí.
Podpora z IROP směřuje na základny zdravotnických záchranných služeb krajů, stanice Hasičského záchranného sboru ČR, zbrojnice dobrovolných hasičů a služebny Policie České republiky. Ty si mohou například modernizovat nebo postavit nové garážové a skladovací prostory nebo šatny včetně sociálního a technického zázemí. Ve výzvě č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD je možné ještě žádat o podporu, a to nejpozději do 31. 12. 2019. (13.9.2019)