MPSV chystá přesuny evropských financí v rámci Operačního programu Zaměstnanost na sociální služby

 
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) počítá s uvolněním prostředků v objemu 1,68 miliardy korun v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem je převést část financí určených na podporu zaměstnanosti ve prospěch sociálních služeb. Návrh reaguje na rekordně
nízkou nezaměstnanost v ČR. Dojde tak k posílení financování sociálních služeb na krajské úrovni a k navýšení prostředků na podporu dětských skupin.
„Přesouvané prostředky chceme využít na navýšení stávajících, případně realizaci nových projektů krajů zaměřených na podporu sociálních služeb a dalších služeb obecného zájmu jako jsou azylové domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, sociální rehabilitace a jiné.
Vzhledem k návaznosti na stávající krajské projekty se čerpání těchto prostředků předpokládá v letech 2020 – 2022. Mezi další priority patří výrazné navýšení dosud plánovaných prostředků na podporu dětských skupin na částku 2,5 miliardy korun a na podporu projektů nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů bude směřovat výzva v objemu 240 milionů korun,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
Revize Operačního programu Zaměstnanost bude předložena na jednání Monitorovacího výboru dne 14. listopadu 2018 a následně ke schválení Evropské komisi. Souhlas ze strany Evropské komise lze očekávat nejdříve ke konci února 2019. (10.9.2018)