MMR hlásí obrovský zájem o národní dotace. Žádosti se vyhodnocují

Ministerstvo pro místní rozvoj v průběhu podzimu vyhlásilo výzvy na podávání žádostí o národní dotace v oblasti bydlení, cestovního ruchu, územního plánování a regionálního rozvoje. Zájem o národní dotace byl enormní, přičemž převis žádostí v některých dotačních programech je až desetinásobný. Žádosti budou vyhodnoceny nejdříve na konci dubna a v průběhu května.
„Velké množství zájemců o dotace se na nás obrací ohledně stavu svých žádostí. Vzhledem k velkému počtu přijatých žádostí, který ukazuje důležitost a potřebu naší podpory, všechny žadatele prosíme, aby vyčkali na uveřejnění seznamu vyhodnocených žádostí. Ty vždy vyvěšujeme na našich webových stránkách pod jednotlivé programy a dotační tituly,“ uvedl náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.
Nejvíce žádostí eviduje Ministerstvo pro místní rozvoj od obcí do třech tisíc obyvatel na místní komunikace, kde se sešlo přes tisíc žádostí o dotace s požadavkem přes dvě miliardy korun, a na rekonstrukce a přestavbu veřejných budov. Zde se finanční požadavek dostal přes dvě a půl miliardy korun. Celkově se v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ sešlo přes čtyři tisíce žádostí. Velký zájem byl také například o pečovatelské byty a o podporu výstavby výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů. Počet přijatých žádostí s požadavky naleznete níže.
Příjem žádostí o podporu v rámci národních programů Ministerstva pro místní rozvoj byl zahájen v průběhu podzimu minulého roku. Většina z nich byla ukončena k 28. únoru. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní musí všechny žádosti důkladně vyhodnotit. Výsledky hodnocení budou zveřejněny nejdříve na konci dubna a v průběhu května. Žadatelé by tedy měli sledovat webové stránky jednotlivých programů/dotačních titulů na www.mmr.cz, kde dané seznamy naleznou.
Výzva na podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a programu Studie využití vládou doporučených brownfieldů končí až 31. 5. 2019. Pro zájemce o dotace v rámci těchto programů připravuje ministerstvo seminář, který se bude konat 23. dubna. Podrobnosti o akci budou zveřejněny v nejbližších dnech. Více na www.mmr.cz (29.3.2019)