MMR jednalo s Evropskou komisí o klíčových bodech Dohody o partnerství, strategie zastřešující evropské fondy pro období 2021-2027

V pondělí 12. července jednal Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj s řídícími orgány programů se zástupci Evropské komise. Cílem schůzky bylo projednání sporných bodů Dohody o partnerství, klíčového dokumentu určujícího rozdělení prostředků z evropských fondů v novém programovém období 2021-2027, a některých navazujících programů.
„S kolegy jsme společně diskutovali různá témata, jako podpora silniční a železniční infrastruktury, podpora romské menšiny nebo specifické využití prostředků z InvestEU. Pracujeme na tom, abychom poslední sporné body vyřešili co nejdříve a mohli tak finální podobu Dohody o partnerství předložit vládě do konce srpna,“ uvedla Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů na MMR. „Česká republika je v rámci EU ve vyjednávání zastřešující strategie pro čerpání fondů EU v novém programovém období na čele pelotonu členských zemí,“ dodala Grabmüllerová.
Dohoda o partnerství je základní zastřešující dokument pro čerpání financí z fondů EU v programovém období 2021-2027. Během něj bude mít Česko k dispozici více než 21 miliard eur, které bude moci využít na devět národních programů; dalších 17 miliard eur bude k dispozici v rámci dalších nástrojů. ČR tak bude mít k dispozici téměř 1 bilion korun.
Na začátku března schválila vláda alokace jednotlivých operačních programů. Vyhlášení prvních dílčích výzev se očekává na konci tohoto roku a začátkem roku 2022. Přehled programů a podporovaných aktivit je znázorněn v přehledu zde, další informace k jednotlivým programům najdou zájemci v sérii podcastů Evropské fondy v období 2021–2027. (15.7.2021)