Mobilní telefony i elektromobilita: Nová iontoměničová pryskyřice LANXESS účinně odstraňuje vápník ze solného roztoku lithia

Do své řady iontoměničových pryskyřic, které jsou ideální pro čistění solných roztoků lithia, LANXESS nově doplňuje přípravek Lewatit TP 308.
 „Čistící procesy tohoto typu hrají důležitou roli při vytváření ultračistých lithiových solí potřebných při výrobě lithiových baterií a dobíjecích lithium-iontových akumulátorů,“ říká Dirk Steinhilber, manažer technického marketingu obchodní jednotky Liquid Purification Technologies, jež je součástí společnosti LANXESS.
Úsporné změkčování zředěného solného roztoku lithia
Oproti tradičnímu způsobu leštění solného roztoku, které je založeno především na srážecích reakcích, nabízí použití iontoměničových pryskyřic řadu výhod. „Pokud pro odstranění vápníku využijeme iontoměničové procesy, výrazně ušetříme čas i výdaje,“ vysvětluje Steinhilber.
Lewatit TP 308 byl vyvinut speciálně pro úpravu nízkokoncentračních roztoků lithných solí (cLi < 2 g/l) obsahujících alkalické kovy, kovy alkalických zemin a těžké kovy v relativně vysokých koncentracích od 100 mg do několika gramů na litr. Odstraňování polyvalentních iontů, včetně vápníku, probíhá z těchto roztoků velmi účinně. Vysokou výkonnost přípravku prokázaly i laboratorní testy.
Obzvlášť působivou vlastností pryskyřice je její vysoká celková kapacita – více než 4,3 eq/l (ekvivalentů na litr). V důsledku lepší životnosti se tak snižuje spotřeba regeneračních chemikálií a vzácné vody, což vede k celkovému zlepšení dostupnosti systému spolu s nižšími provozními náklady. „Speciálně upravená polymerní struktura pryskyřice zajišťuje dlouhou životnost i v případě časté regenerace a činí tento proces finančně mnohem atraktivnějším," dodává Steinhilber.
Více informací o iontoměničových pryskyřicích můžete najít na www.lewatit.com.