Mojmír Hampl se ujímá funkce člena Národní rozpočtové rady

Složením slibu do rukou předsedkyně, resp. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věry Kovářové se dnes ujal výkonu funkce člena Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. V Radě bude působit společně s Evou Zamrazilovou, předsedkyni Rady, a Janem Pavlem.
Mojmíra Hampla zvolila na návrh Senátu Poslanecká sněmovna v prosinci 2021. Ve funkci nahradí Richarda Hindlse. Jeho funkční období bude trvat do prosince roku 2027.
Ve smyslu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je Národní rozpočtová rada nezávislým tříčlenným orgánem a skládá se z předsedy a dvou členů, volených Poslaneckou sněmovnou. Předsedu Rady navrhuje poslanecké sněmovně vláda, další členy po jednom Česká národní banka a Senát. Standardní délka funkčního období člena Rady činí 6 let. Předsedkyní Rady je od roku 2018 Eva Zamrazilová. V roce 2020 obhájil svůj mandát Jan Pavel, opětovně do funkce navržený ze strany ČNB.
O Mojmíru Hamplovi
Mojmír Hampl zahájil svou pracovní kariéru v roce 1998 na pozici analytika v měnové sekci ČNB. V letech 2002 až 2004 pak působil jako makroekonom v České spořitelně – ERSTE Group. Od roku 2004 do roku 2006 pracoval jako člen představenstva a vrchní ředitel České konsolidační agentury. V roce 2006 byl zvolen členem Bankovní rady ČNB, kde od března 2008 do listopadu 2018 zastával funkci viceguvernéra. Od roku 2019 do roku 2021 byl ředitelem služeb pro finanční sektor společnosti KPMG Česká republika. V současnosti pedagogicky působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na VŠE v Praze. (14.1.2022)