Monokl

 

Původně se nevtiskoval do oka, byl na držátku jako lorgnon (nejstarší vyobrazení na rytině J. Stradona z r. 1570); v oku se začal nosit někdy od 40. let 18. století.