Mont Blanc: strategické komunikační spojení mezi zeměmi

Jméno Mont Blanc evokuje obrazy hor pokrytých sněhem, luxusních značek a výšky alpské sofistikovanosti. To je obraz, který se stejně tak týká společnosti, která má za úkol udržovat v provozu životně důležité silniční sítě mezi Francií, Švýcarskem a Itálií.
A tyto silnice jsou dobře využívány: každý den 40 000 řidičů používá silniční síť společnosti ATMB - 130 km dálnic a rychlostních silnic ve Francii, Švýcarsku a Itálii, průměrně 5 000 vozidel cestuje pod nejvyšším vrcholem Evropy přes světově proslulý, 11,6 km dlouhý tunel Mont Blanc.
Silniční síť ATMB se skládá z jednoho tunelu a tří hlavních mýtných stanic, stejně jako z vedlejší silnice (RN85 - známá jako Bílá cesta) a dvou dalších tunelů, které se spojují s tunelem Mont Blanc. Je to strategické komunikační spojení mezi zeměmi, které je životně důležité pro místní ekonomiku. Více než to, tunel Mont Blanc je sám o sobě úžasný lidský a technologický výkon. Je v provozu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, během náročného zimního počasí, které se vyskytuje v této nadmořské výšce v Alpách.
Nejvyšší prioritou ATMB je udržet silnice otevřené 24 hodin denně 7 dní v týdnu a zároveň zajistit bezpečnost dopravy, zejména s ohledem na povětrnostní podmínky v této nadmořské výšce v Alpách. Za tímto účelem se společnost zavázala implementovat nejnovější inovace a technologie, aby zlepšila bezpečnost a využívající svou IT síť k tomu, aby fungovala jako oči a uši na dálnici, sledovala dopravní data a počasí v reálném čase.
Modernizace infrastruktury
V roce 2014 zahájila ATMB strategii modernizace technické infrastruktury. Společnost již zavedla velmi efektivní optické sítě a inovativní infrastrukturu v IT centrech, aby zajistila vysokou úroveň zabezpečení a dostupnosti. Všechna její zařízení v celé síti jsou vybavena vlastními IT středisky, které provozují CCTV, zařízení pro sledování silničních a klimatických podmínek, stejně jako mají schopnost řídit poplatky mýtného a kdykoli informovat řidiče o jízdních podmínkách. ATMB však chtěla ještě více zvýšit efektivitu a bezpečnost tím, že umožní vzdálené sledování každého IT střediska, což by umožnilo dále zvýšit provozuschopnost a snížit náklady spojené s vysíláním techniků do celé sítě, aby se vypořádali se všemi IT problémy.
Společnost měla tři klíčová kritéria: vzdálené ovládání a monitorování IT zařízení; proaktivní sledování a předvídatelnou údržbu infrastruktury; a monitorování a analýzu napájení v síti, aby se zabránilo prostojům.
Monitorování sítě
Eaton pracoval na projektu se společností Modulo-C, dlouhodobým partnerem a systémovým integrátorem společnosti Eaton ve Francii. Obě firmy úzce spolupracovaly po mnoho let, a to v takové míře, že Eaton dokonce požádal Modulo-C o zpětnou vazbu během vývojové fáze svého softwaru pro vzdálenou kontrolu a obě společnosti společně řešily nalezení zkušebních platforem v reálném světě. Modulo-C spolupracovala s ATMB na dalších IT projektech a věděla, že koncept společnosti Eaton bude schopen řešit cíl sledování vzdálených lokalit.
Společně navrhly ATMB koncepci zahrnující software Infrastructure Intelligent Power Manager (IPM) a jednotky pro distribuci energie (Power Distribution Units, PDU), které by umožnily řídit a sledovat výkon napříč její sítí, což by umožnilo vzdálený monitoring celé její IT infrastruktury prostřednictvím jednoho systému.
Infrastrukturní software IPM poskytuje snadno použitelné a jednoduché řešení pro monitorování infrastruktury, které umožňuje spravovat její kritické aplikace v síti přímo z jediného centralizovaného řídicího panelu. To umožňuje ATMB porozumět a monitorovat výkon v celé své síti, stejně jako použít metriky prostředí a fyzické kapacity, a to vše v kontextu své IT infrastruktury. Díky těmto informacím lze plánovat změny, předvídat výzvy a činit inteligentní manažerská rozhodnutí s cílem optimalizovat efektivitu a zajistit kontinuitu provozu.
Společnost Eaton také poskytla měřené PDU, čímž lze přesně a na dálku měřit a monitorovat spotřebu energie každého IT zařízení v daném úseku a mít tak mnohem komplexnější analýzu spotřeby energie a efektivity v celé síti.
Odolnost sítě
Projekt poskytl ATMB pružnější a autonomnější síť. Od doby implementace softwaru Intelligent Power Manager získala firma mnohem větší přehled o tom, co se děje s její IT infrastrukturou na úrovni napájení energií. Počáteční zkušební fáze projektu byla provedena na jedné mýtné stanici a další práce pak ihned pokračovaly. Společnost také pověřila Eaton, aby poskytl další inteligentní PDU, a to z důvodu množství informací, které získává pomocí softwaru.
ATMB nyní může v reálném čase pochopit události jak ve své IT infrastruktuře, tak v dopravních sítích a shromáždit všechny požadované informace potřebné k tomu, aby reagovala včas a efektivně.
„Více než cokoli jiného, Eaton a Modulo-C nám umožnily sledování událostí v reálném čase,“ uvedl vedoucí infrastruktury Marcel Masson z ATMB. „Naší prioritou je mít silnice otevřené a bezpečně fungující. Vzdálená kontrola pro nás znamená dostupnost - cesty jsou otevřené, můžeme zpracovávat mýtné poplatky a efektivně a nákladově optimálně sledovat bezpečnost silničního provozu."
Projekt také znamená, že ATMB dosáhla pokroku při vytváření distribuované architektury, blízké tomu, čemu se říká EDGE computing, který umisťuje technologii blíže k místu, kde probíhá zpracování dat. Vzdálený monitoring znamená, že ATMB dokáže pochopit, jak fungují její distribuovaná IT centra, a také umožňuje automatické řízení IT systémů, včetně zpracování mýtného, dat z kamer a IT zařízení bez jakéhokoli zásahu člověka.
Společnost byla přesvědčena o výhodách a schopnostech vzdáleného sledování a přesného měření spotřeby energie a společnost se nyní snaží tento projekt replikovat zaváděním IPM infrastruktury ve všech svých mýtných stanicích.
Marcel Masson z ATMB uvedl: „Eaton a Modulo-C jsou pro projekt klíčovými partnery při zavádění nejnovějších poznatků v řízení spotřeby do naší IT infrastruktury. Kvalita poskytovaných služeb a podpory znamenala, že projekt byl mimořádně přímočarý a dokončený v termínu. Technologie Eatonu umožňuje, že nyní můžeme sledovat a řídit naše systémy, abychom přesně věděli, co se děje v jakémkoli bodě sítě - to je dobré pro naše podnikání, ale je to ještě důležitější pro bezpečnost všech uživatelů našich silnic.“