Mori Memorial uvádí 44 nejlepších metropolí světa

Zpráva Nadace Mori Memorial Foundation GPCI 2018 uvádí 44 nejatraktivnějších metropolí světa
Londýn, New York, Tokio a Paříž byly opět, v uvedeném pořadí, zařazeny mezi nejatraktivnější města současnosti ve zprávě Global Power City Index (GPCI) 2018, kterou publikoval Ústav pro urbanistické strategie Nadace Mori Memorial Foundation , který založil přední urbanistický developer v Tokiu firma Mori Building. Každoroční zpráva GPCI hodnotí od roku 2008 44 světových metropolí z hlediska „přitažlivosti“ nebo celkové schopnosti přilákat kreativní jednotlivce a podniky z celého světa. Města jsou posuzována na základě 70 indikátorů v šesti kategoriích: ekonomika, výzkum a vývoj, kulturní interakce, vhodnost pro život, životní prostředí a dostupnost.
Londýn vyčnívá, New York šplhá rychle nahoru, Tokio se vyčleňuje a Paříž se dostává znovu do hry
Pořadí prvních čtyř měst se od loňského roku nezměnilo, na prvním místě zůstal Londýn, následuje New York, Tokio a Paříž na čtvrtém místě. Londýn zůstává stále daleko vpředu a dokonce zvýšil své skóre dalším využitím neslábnoucí dynamiky Olympijských a Paralympijských her v roce 2012. Město se zlepšilo v kategorii vhodnost k životu, ve které mělo dříve nejslabší výsledky a udrželo si vynikající skóre v kategorii kulturní interakce. Přestože existují nejasnosti ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie, vyvážené silné stránky v několika kategoriích dávají Londýnu potenciál proměnit problémy na příležitosti, posílit svou vedoucí pozici a být stále nejlépe hodnocenou metropolí.
Po konečném překonání světové finanční krize zaznamenal New York nejvyšší roční nárůst skóre od začátku hodnocení GPCI. Profitoval díky silnému hodnocení prostředí pro začínající firmy a široké nabídky pracovních příležitostí. New York si rovněž udržel svou vedoucí pozici jak v kategorii výzkumu a vývoje, tak ekonomiky díky lepším výsledkům v oblasti výše daně z příjmů právnických osob. Potenciálně negativní dopad na americký hrubý domácí produkt kvůli roztříštění trhu by mohl ovlivnit hodnocení New Yorku v budoucnu a slabé stránky představují nadále kategorie životní prostředí a vhodnost k životu. Tokio, v první desítce ve všech kategoriích kromě životního prostředí, se dostalo mezi 10 nejlépe hodnocených i v kategorii vhodnost k životu díky zlepšení celkového počtu pracovních hodin. Tokio od roku 2015 každoročně upevňovalo svou pozici, ale mělo relativně slabé hodnocení v oblasti přístupu k problémům klimatu a spadlo z 12. na 29. příčku v kategorii životní prostředí. Podobně jako Londýn v roce 2012, Tokio doufá, že si upevní svou pozici před a po uspořádání Olympijských a Paralympijských her v roce 2020. Paříž po propadu na čtvrtou příčku následkem několika teroristických útoků v roce 2015, si znovu zlepšila celkové skóre, například pokud jde o počet zahraničních návštěvníků. Po oficiálním oznámení, že Olympijské a Paralympijské hry se uskuteční v roce 2024 v Paříži, se Paříž pravděpodobně utká s Tokiem, pokud jde o zvyšování skóre v souvislosti s touto sportovní událostí.
Další vítězná města (Od 5. místa)
• Singapur (5. místo), tradičně silný v oblasti ekonomické svobody, daně z příjmů právnických osob a mezinárodních konferencí, se nyní umístil globálně na přední příčce v oblasti spokojeného života zaměstnanců a na první příčce v Asii pokud jde o prostředí pro začínající podniky. Zlepšení v kategorii počtu zahraničních návštěvníků a vysoké skóre v oblasti počtu zahraničních rezidentů pomohlo Singapuru získat pozici předního mezinárodního obchodního uzlu v Asii.
• Amsterdam (6. místo) byl i letos hodnocen vysoko jako město podporující podnikání a připravené na moderní technologie. Město bylo první, pokud jde o připravenost na informační a komerční technologie a osmé v kategorii prostředí pro začínající firmy. Amsterdam byl hodnocen jako město, které nabízí nejvyšší kvalitu života a jako druhé v pořadí pokud jde o spokojenost zaměstnanců hned za Singapurem. Amsterodm spolu s nedalekým Frankfurtem (15. místo), získal rovněž vysoké hodnocení, pokud jde o dostupnost (6. místo celkově).
• Soul (7. místo) opět získal vysoké skóre v oblasti výzkumu a vývoje, třetí v počtu vědců, páté pokud jde o výdaje na výzkum a vývoj a druhé pokud jde počty patentů. V kategorii životního prostředí zaujal první místo v kategorii přístupu k řešení problémům klimatu (celkově 14. místo) a úrovni recyklace odpadů (1. celkově).
• Berlín (8. místo) získal nejlepší hodnocení v kategorii vhodnost k životu, stejně jako celkově šesté místo v kategorii kulturní interakce díky početným příležitostem, které v této kategorii nabízí. Silné stránky Berlína spočívají v kategorii životní prostředí, první místo v Evropě (čtvrté celkově) v oblasti úrovně recyklace odpadů a první místo mezi 10 nejlepšími (páté celkově) v oblasti začleňování zeleně.
• Hongkong (9. místo) se umístil celkově na pátém místě v kategorii ekonomiky. Prostředí přívětivé pro podnikatele umožnilo Hongkongu získat první místo v oblasti ekonomické svobody a druhé v kategorii výše daně z příjmů právnických osob. Díky velice dobře fungujícímu přístavu se Hongkong umístil na prvním místě, pokud jde o toky zboží v mezinárodním měřítku. Získal také první místo v Asii (celkově třetí) pokud jde o nejlepší světové univerzity.
• Sydney (10. místo) zaujala páté místo v oblasti ekonomické svobody a sedmé v kategorii výběru pracovních příležitostí. Excelovala rovněž v kategorii životního prostředí, kde zaujala na žebříčku GPCI první místo. Kvalita vzduchu v této metropoli byla hodnocena jako nejlepší, pokud jde o obsah oxidů síry a dusíku a čtvrtá nejlepší v oblasti suspendovaných pevných aerosolových částic. V kategorii přístupu k řešení problémů klimatu zaujala Sydney šesté místo.
Zdrojovou zprávu si můžete prohlédnout na stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181017005307/en/